26.2.-30.2. Bayarma Khabtagaeva: Introduction to comparative Altaic linguistics

Srdečně zveme všechny zájemce na sérii přednášek

Introduction to comparative Altaic linguistics

které ve dnech 26.-30.2 v Jindřišské 27 přednese

Bayarma Khabtagaeva

University of Szeged

Bayarma Khabtagaeva se zabývá srovnávací historickou lingvistikou altajské jazykové rodiny. Kurzy se proto budou věnovat především diachronní komparativní fonetice altajských jazyků.

(https://u-szeged.academia.edu/BayarmaKhabtagaeva)

Kurz bude mít pokračování v březnu. Bližší informace o časech konání budou teprve upřesněny, příspěvek bude včas aktualizován.

Úvod > Přednášky hostů a konference > 26.2.-30.2. Bayarma Khabtagaeva: Introduction to comparative Altaic linguistics