FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaAktualityUdělení státního vyznamenání prof. Vackovi

Zpráva o udělení státního vyznamenání prof. Jaroslavu Vackovi


Dne 10.6.2010 pozval velvyslanec Mongolské republiky J.E. S. Tsoggerel profesora Jaroslava Vacka, ředitele Ústavu jižní a centrální Asie UK FF, aby mu slavnostně předal státní vyznamenání Mongolské republiky, medaili Nairamdal (Přátelství). Medaili udělil prof. Vackovi prezident Mongolské republiky Cahiagiin Elbegdordž výnosem ze dne 6.4.2010 za výsledky badatelské a pedagogické práce v oblasti mongolistiky, kterými přispěl k rozvoji styků s Mongolskou republikou. Dalším vyznamenaným byl Ing. Vladimír Lorenz, ředitel odboru mimoevropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Prof. Vacek je současně indolog, vystudoval sanskrt a tamilštinu (1965) a dosud tyto jazyky vyučuje. V r. 1976 založil na UK výuku mongolštiny, poté co strávil necelý rok studiem mongolštiny v Ulánbátaru. Je autorem série učebnic a také mnoha odborných studií. Na učebnicích spolupracoval hlavně s doc. J. Lubsangdorjem, který působí v Praze od r. 1987. Odborné práce J. Vacka se týkají zejména oblasti srovnání altajských jazyků (mezi nimi mongolštiny) s drávidskými jazyky jižní Indie. Drávidské jazyky dosud platily za izolovanou rodinu jazyků, jimiž se hovoří převážně v jižní Indii a na Cejloně. Drobné dialekty drávidské rodiny jsou roztroušeny i v některých jiných částech Indie.


Prof. Vacek vychoval řadu mongolistů, kteří vyučují mongolistiku na UK a úspěšně rozvíjejí výuku i výzkum v tomto oboru. Někteří jeho žáci působí v diplomatických stycích a v jiných oblastech styků s Mongolskem.


Fotografie ze slavnostního udělení státního vyznamenání: