FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaUchazečPřijímací řízení

Příjímací řízení na akademický rok 2016 / 2017

V akademickém roce 2016/17 se otevírá jednooborové i dvouoborové bakalářské studium oboru Mongolistika.


Přijímací řízení do bakalářského studia oboru Tibetanistika proběhne v akademickém roce 2017 / 2018.Mongolistika - příjímací řízení na akademický rok 2016 / 2017


V akademickém roce 2015/16 se otevírá jednooborové a dvouoborové bakalářské studium mongolistiky.


Materiály ke staženíCharakteristika oboru a studia

Mongolistika je filologický obor, jehož základem je studium hovorového i klasického jazyka, dějin literatury a dalších oblastí kultury. Součástí studia bývá studijní pobyt v Mongolsku.


Profil absolventa studijního oboru

1. Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.

2. Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.

3. Základní vhled do náboženství dané oblasti.

4. Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti


Obecné podmínky

Viz http://prijimacky.ff.cuni.cz/


Průběh přijímacího řízení

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

předměty přijímací zkoušky:

1) motivační pohovor

2) kulturně-historické reálie oblasti

3) obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)

4) jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)

 

další požadavky ke zkoušce:

1) seznam četby k oboru (předkládá se u zkoušky)

2) alespoň pasivní znalost ruštiny

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze


Doporučená literatura

a) oblast buddhismu (V. Lesný, I. Fišer, V. Miltner)

b) cestopisy z oblasti centrální Asie (P. Poucha, E. Huc a J. Gabet, H. Haslund, E. Knobloch, N. Przewalski, P.K. Kozlov, G.C. Cybikov)

c) reálie a překlady mongolské literatury (Tajná kronika Mongolů, I.Grollová a V. Zikmundová: Mongolové, pravnuci Čingischána)

d) úvod do lingvistiky (F. Čermák, A. Erhart)


Modelové otázky

1. Charakterizujte podstatu buddhismu.

2. Jaké znáte jazykové rodiny?

3. Co víte o Juanské dynastii?

4. Charakterizujte kočovný způsob života.

5. Co je to gramatika?