FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaStudiumKnihovna

Knihovna Semináře mongolistiky a tibetanistiky


Knihovna se spolu se Seminářem mongolistiky a tibetanistiky přestěhovala do nových prostor v Jindřišské 27! Najdete nás zde.


Knihovna Semináře mongolistiky a tibeto-mongolských studií obsahuje:


  • odbornou mongolistickou a tibetanistickou literaturu v evropských jazycích

  • mongolskou knižní produkci v cyrilici od 50. let 20. století

  • tibetské knihy tištěné především v posledních 20 letech

  • zlomkovitě odborné publikace z Vnitřního Mongolska z posledních 20 let

  • k prezenčnímu studiu odborná periodika z oblasti centrálněasijských studií (Inner Asia, Central Asiatic Journal, Études mongoles et sibériennes)

  • k prezenčnímu studiu závěrečné práce oboru mongolistika

  • příručku vybavenou především slovníky mongolského a tibetského jazyka k prezenčnímu studiu


Malá část fondu (publikace zakoupené v posledním desetiletí) je katalogizována v centrálním katalogu FF UK (http://ckis.cuni.cz). Ke starším publikacím existuje lístkový katalog. Vzhledem ke střednímu rozsahu fondu je možné vybírat si knihy také osobně volným výběrem.



Knihovnu spravuje:

Jonáš Vlasák - e-mail: jonas.vlasak@gmail.com, tel.: 720103539

Martin Hanker - e-mail: hanker.martin@gmail.com, tel.: 724702246


Zájemci o absenční výpůjčky se žádají, aby si zásadně knihy půjčovali v přítomnosti pověřeného knihovníka nebo jen na výslovný předchozí souhlas. Pravidlo platí i pro knihy bez signatur uložené v místnosti 210/C (doposud nezařazené knižní dary), pokud se nejedná o knihy v soukromém vlastnictví uložené v místnosti 210/C (u těch je nezbytný souhlas vlastníka, většinou z řad vyučujících).


Zároveň žádáme všechny, kteří mají výpůjčky z dřívější doby, aby zvážili své možnosti knihy vrátit, nebo požádali o prodloužení výpůjční lhůty.


V rámci nového výpůjčního systému v naší knihovně jsou k dispozici dva odkazy:


Evidence výpůjček online

- Zde naleznete všechny aktuální a minulé výpůjčky (platí od 6.1.2016). V případě nepřítomnosti knihovníka lze zapsat SIGNATURU, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM a KONTAKT do tabulky vyvěšené v místnosti č. 210 (tyto údaje budou následně přeneseny do této online tabulky) - tuto možnost však prosím využívejte pouze v případě krajní nouze. Tato alternativa ke standardnímu vypůjčení přes knihovníka je omezena pouze pro studenty a akademické pracovníky ÚJCA.


Katalog knihovny online

- Zde je k dispozici online katalog všech dosud zaevidovaných knih. Každý týden přibývají další a v tuto chvíli není online katalog zdaleka kompletní. Pracujeme na zpracování starších signatur a jejich zadání do tabulky. Přednost však mají nové přírůstky v naší knihovně. Upozorňuji, že tabulka má vícero listů podle specifických signatur (CI - evropské jazyky, CII - jazykové příručky, Ct - orientální jazyky, P - časopisy) usnadňujících orientaci. 

Žádnou z těchto tabulek nejde bez udělení specifických práv editovat, ale můžete je snadno prohlížet. Odkazy by časem měly být dostupné i z ústavního webu.