FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityOcenění prof. Jaroslava Vacka v oblasti tamilistiky (prosinec 2012)

Ocenění práce prof. Jaroslava Vacka v oblasti tamilistiky


22.12.2012 udělila Association Culturelle des Tamouls, Vauréal, Paříž, Francie na slavnostním zasedání s kulturním programem prof. Jaroslavu Vackovi cenu Aruntamil Award (Aruntamil Virutu) za jeho mezinárodně uznávanou práci na poli tamilistiky, zvláště v oblasti klasické tamilské literatury.


Prof. Vacek vystudoval sanskrt a tamilštinu (1965) a v současné době působí jako ředitel Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. V r. 1976 založil na UK výuku mongolštiny po předchozím téměř ročním studiu v Ulánbátaru. Po roce 1990 přispěl k obnově oborů sanskrtu, tamilštiny a bengálštiny na UK, jejichž výuka byla v 70. a 80. letech zastavena.


Odborné práce J. Vacka se týkají zejména otázek indického jazykového svazu a literární a filologické interpretace klasické tamilské, tzv. sangamové literatury. Počátkem 70. let začal s profesorkou D. Thiyagarajan z Madury připravovat čítanku starotamilských textů. Po jejím tragickém úmrtí v únoru 1975 v Praze čítanku dokončil ve spolupráci s Dr. S.V. Subramanianem, ředitelem International Institute of Tamil Studies, Madras.


Dále od poloviny 70. let systematicky pracuje na otázce vztahu drávidských jazyků s altajskými jazyky (včetně mongolštiny). Je autorem série učebnic a také řady knih a odborných studií v oboru indických jazyků a mongolštiny, částečně v mezinárodní spolupráci (viz bibliografie ÚJCA). Vedle toho také překládal ze sanskrtu a z tamilštiny. Působí dále jako šéfredaktor dvou mezinárodních recenzovaných časopisů Pandanus a Mongolo-Tibetica Pragensia.


Prof. Vacek vychoval řadu specialistů v oboru tamilistiky i sanskrtu, kteří dále rozvíjejí důležité aspekty těchto indologických oborů.