FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPracovníci ústavu a jeho strukturaHons

Pavel Hons, Ph.D.

E-mail:

Indologický seminář, odborný asistentOdborné zájmy


Tamilský jazyk a literatura, indická společnost, dalitské hnutíVzdělání


1998-2004 FF UK, magisterské studium, obor: Indologie se specializací tamilština


2005-2010FF UK, postgraduální studium, obor: Jazyky zemí Asie a Afriky, disertační práce: Reduplicative Constructions in Tamil


Odborná praxe


2005 – 2007 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav jižní a centrální Asie


2008 – doposud Orientální ústav AV ČR, v. v. i.


Kurzy vyučované na FFUK:


Tamilština I-V


Klasické texty


Četba a interpretace tamilských textů


Úvod do studia


Dalitské hnutí v Indii


Dalitská literatura


Jazyková politika Indie


Účast na konferencích a přednášky v zahraničí (posledních 5 let)


Contemporary India: Challenges and Prospects. Vilnius, 7. - 8.10. 2013. "Dalit movement in Tamil Nadu: Paraiyans and others."


Pandanus 13. International Semiar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Praha, 30.5. - 1.6. 2013. "Attitude towards nature in selected works of contemporary Tamil writers."


Skupiny znevýhodněných v jižní a východní Asii. 5. konference Kulturní a sociální antropologie východní Asie, Katedra asijských studií FF UP, 25.11. 2011, Olomouc. "Formy emancipace a resistence dalitů v Indii."


Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe. International CEENIS conference, 27. - 29.10. 2011, Warsaw. "Literature - a way of strengthening Dalit identity."Publikace


Knihy


2012 s Dagmar Markovou (edd.), Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské literatury. Pavel Mervart.


2006  Auxiliarity in Tamil (with special reference to iru, viTu and koLLu). The Karolinum Press, Prague.


Časopisecké odborné


2013 Literature - a Way of Strengthening Dalit Identity. CEENIS Current Research Series. Vol. 1, pp. 193-201.


2013 Attitude towards Nature in Selected Works of Contemporary Tamil Writers. Pandanus ´13. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual 7:2, pp. 65-76.


2012 Formy emancipace a resistence dalitů v Indii. Dálný východ 1:2, s. 5-14.


2008 Phonetic Reduplication in Tamil in the Context of Expressivity. Archiv orientální 76, pp. 491-507.


2007 Types of Semantic Reduplication in Tamil. Archiv orientální 75, pp. 411-424.


Populární texty, překlady


2011 Báma a emancipace dalitských žen. Nový Orient 66:4, s. 7-11.


2010 Fenomén dalitské literatury. Nový Orient 65:4, str. 49-53.


2009 Imaijam - další velká postava tamilské dalitské literatury. Nový Orient 64:3, str. 49-51.


2009 Imaijam: Květy a noc. Nový Orient 64, 2, str. 47-49.


2008 Dilíp Kumár: Dopis. Nový Orient 63, 1. str. 48-50.


2006 Pugal: Stařec Ammádží. Nový Orient 62, 2. str. 46-47.


2006 Tamilské býčí zápasy. Nový Orient 61:2, str. 9-10.Recenze


Azhagarasan, R., Ravikumar (eds.). The Oxford India Anthology of Tamil Dalit Writing. New Delhi: Oxford University Press 2012. xxxiii+334 pp. Archiv orientální 1.81, 2013, pp. 119-122.


Subramanian, P.R. (ed.). Contemporary Tamil Prose Reader with notes, translation and glossary. Chennai: Mozhi, 2008. XII+383 pp. ISBN 81-900694-3-8. Reviewed by P. Hons, Archív Oreintální 76, 2008, pp. 554-556. ISSN 0044-8699.