FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPracovníci ústavu a jeho strukturaŠtipl

PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.


E-mail:

Indologický seminář, odborný asistentOdborné zájmy


Sanskrt – náboženská a vyprávěcí literatura

Moderní politické dějiny Indie

Křesťanství v Indii


Vzdělání


2008-2016   doktorské studium Filosofické fakulty UK v Praze, obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, téma disertační práce: Hnutí křesťanských ášramů v Indii


2001-2008   magisterské studium Filosofické fakulty UK v Praze, obor Indologie se zaměřením na sanskrt, diplomová práce: Náboženské konverze a rekonverze v Indii


1994-2001   magisterské studium Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Český jazyk a literatura – Občanská výchova, diplomová práce: Básník Zbyněk Hejda


Odborná praxe


Od r. 2016 odborný asistent Ústavu jižní a centrální Asie FFUK


2009-2016                  asistent Ústavu jižní a centrální Asie FFUK


2012-2015                  vyučující ve Večerní akademii religionistiky pořádané Husitskou teologickou fakultou UK, 6 přednášek v zimním semestru 2012, 2013, 2014 a 2015 na téma Náboženství v Indii


Od r. 2010                  dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem (Radiožurnál, Rádio Česko, Leonardo, Plus) – eseje, aktuality a rozhovory týkající se moderní Indie, zejména současné politické situace, spolupráce s Českou televizí (ČT24) – komentáře aktuálních událostí v Indii


2008-2011                  terénní výzkum v Indii pro potřeby výuky i disertační práce


Od r. 2007                  odborný turistický průvodce pro oblast Indie, Nepálu a Tibetu (CK Chinatours)


Kurzy vyučované na FFUK:


Sanskrt (začátečníci i pokročilí)


Sanskrtská četba – Kálidása: Méghadútam, Bána: Haršačaritam, Šankara: Vivékačúdámani, Pataňdžali: Jógasútry, Jógavásišthamahárámájana, puránová literatura, Šrímadbhágavatam (X. kniha)


Přehled dějin Indie


Dějiny nezávislé Indie


Sanskrtská literatura


Úvod do studia indologie


Úvod do hinduismu


Svět puránového hinduismu


Historický seminář (politologický)


Menšinová náboženství Indie


Překladatelská cvičení (sanskrt)


Účast na konferencích


2015 - "To the South, to the East" - International Conference of Doctoral Candidates and Young Scholars of Asian and African Studies, University of Warsaw, příspěvek: The visions of hell in the Hindu Puranas and their genesis


2013 – Pandanus 2013 – International Seminar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual (Prague), příspěvek: Nature as an Instrument of Hell


2011 – International Conference in Warsaw, Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe, příspěvek: Christian Ashrams in India: A Bridge Between Two Worlds?


2010 – Prague Indology Conference, Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture – Indological Identities, příspěvek: Significance of Teaching Modern Indian History in Indology


Publikace

Knihy:

2005, Oči zavřít jsem nemohla. Praha: Torst. (beletrie)


Příspěvky ve sbornících:


2014, Úvahy nad „Politikou uznání“ Charlese Taylora v kontextu pluralitního prostředí moderní Indie. In: Kohnová, J. a Holubová, B. (ed.), Diskuse nad pojmy a příčinami. Sborník přednášek. XXVI. Letní škola historie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 54–64.


2013, Christian Ashrams in India: A Bridge between Two Worlds?. In: (ed.) Stasik, D., Trynkowska, A., CEENIS Current Research Series, vol. 1. Dom Wydawniczy Elipsa: Varšava, s.202–211.


2012, The Significance of Teaching Modern Indian History in Indology, In: Understanding India: Indology and Beyond. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1 - 2011, Orientalia Pragensia XXVIII, s. 69–73.


2012, Křesťanství v Indii. Dialog, anebo neporozumění dvou kulturních světů? In: Dialog Orientu a Okcidentu, (ed.) Veselá, M. a Poslušná, B., nakl. Tomáš Halama a Filosofická fakulta Jihočeské univerzity, s. 71–91.


Popularizační texty:


2014, Nature as an Instrument of hell in the Hindu Puranas. Pandanus ’14. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Vol. 8/2. Edited by J. Vacek. Charles University, Faculty of Arts; Triton, s. 7–20


2014, Naréndra Módí – nový směr indické demokracie?, Nový Orient 69, 1, s. 24–28.


2012, Zjevení na Karmínové hoře, Lidé a země, roč. 61, č. 10, s. 92–99.


2012, Hlad jako zbraň. Tradice politického protestu v současné Indii, Nový Orient 67, 3, s. 28–32.


2011, Slon a drak v Himálaji: Proč neutichá napětí mezi Indií a Čínou?, Nový Orient 66, 2, s. 6–9.


2010-2011, Indie mezi tradicí a modernitou, seriál 10 fejetonů pro Český rozhlas Leonardo, archiv ČRo: http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_themeline/1231.


2010, Kolik schodů vede ke spáse?, Lidé a země, roč. 59, č. 10, s. 92–102.


2009, Šántivanam a Kurisumala – dva křesťanské ášramy v jižní Indii. Nový Orient 64, 2, s. 38–41.


2009, Rodina Néhrú-Gándhí. Příběh politické dynastie, prozatím o čtyřech dějstvích. Mezinárodní politika 33, 9, s. 29–32.


2009, Problém konverze v Indii. Dingir 12, 1, s. 17–18.


2009, Krvavý ráj – 60 let sporů o Kašmír. Mezinárodní politika 33, 11-12, s. 36–39.


Granty


2014, Vnitřní soutěž FFUK 2015 - Příprava nového předmětu Náboženské menšiny v Indii