FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPracovníci ústavu a jeho strukturaOberfalzerová

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.


E-mail:

Vedoucí semináře mongolistiky a tibetanistiky, odborná asistentka



Odborné zájmy


tradiční mongolská kultura, výzkum snů a orální historie, etnolingvistika, etnografie komunikace


Vzdělání


1988 ukončení magisterského studia na UK FF v Praze (obor: mongolština-ruština); téma diplomové práce: Subjekt v tzv. vedlejších větách v mongolštině


1992 ukončení magisterského studia na UK FF v Praze (obor: etnologie)


1995-99 ukončení studia na Pražské psychoterapeutické fakulty


1998-01 absolvování výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR


2002 obhájení titulu Ph.D. (disertační práce: Metaforická řeč a myšlení mongolských nomádů. Analýza živých rozhovorů)


2003-06 absolvování výcviku v rodinné terapii SOFT



Praxe od ukončení VŠ studia


1992-95 asistent (UK FF v Praze)


Od 1995 odborný asistent (UK FF v Praze)


Od 2004 vedoucí Semináře mongolo-tibetských studií na Ústavu jižní a centrální Asie



Terénní výzkum


1999-2014 opakované dlouhodobé etnolingvistické výzkumy v letních měsících v tradičním venkovském prostředí v Archangaji, Övörchangaji, Chenteji a Chövsgölu



Ocenění


2007 udělení zlaté medaile prof. Choi. Lubsangjaba Mongolskou Státní univerzitou za monografii Metaphors and Nomads


Kurzy vyučované na FFUK


Mongolský jazyk I., II., III.


Etnografie komunikace


Seminář I


Výběrová přednáška – Obrazomalebná slova v mongolštině


Bakalářský seminář


Diplomový seminář


Úvod do studia (s dr. Kapišovskou)


Základy terénního výzkumu (s doc. Berounským a dr. Zikmundovou)


Božstva a posvátná místa centrální Asie (s doc. Berounským a dr. Zikmundovou)


Šamanské tradice (s doc. Berounským a dr. Zikmundovou)


Publikační činnost


Monografie


OBERFALZEROVÁ, A., 2006, Metaphors and Nomads. Triton, Praha 2006, 244 pp.; ISBN 80-7254-849-2


Články


Oberfalzerová, A., 2006, Herder Aimgaa – a guide through popular wisdom. In: Mongolica Pragensia ’06, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Triton, Praha 2006, pp. 11–43.


Oberfalzerová, A., 2007a, Perception of the landscape by Mongolian nomads. In: Pandanus ’07. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Vol. 1, 2007, Edited by J. Vacek. Charles University, Faculty of Arts; Triton, Praha, pp. 235–263.


Oberfalzerová, A., (А. Оберфальзерова), Монголын нүүдэлчдийг судлахад этно-хэл шинжлэлийн үүднээс хандах нь. In: MONGOLICA, An International Annual of Mongol Studies, Vol.20 (41), 2007b, pp. 128–134. (A special issue containing the papers of The 9th International Congress of Mongolists convened under  the patronage of N. Enkhbayar, President of Mongolia (8-12 August, 2006, Ulaanbaatar) Ulaanbaatar, Secretariat of the International Association for Mongol Studies.) ISSN 1024-3143


Oberfalzerová, A., 2008a, Hora s poraněným hřbetem. Příklad vnímání posvátnosti krajiny mongolskými nomády. V kolektivní monografii Mýtus a geografie, Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Eds. Jiří Starý, Sylva Fišerová. Hermann & synové, Praha 2008. pp. 303-319; ISBN 978-80-87054-13-0


Oberfalzerová, A., 2008b, The theme of the pleasant and of fear in the dreams of the Mongolian nomads. The Nutag. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’08. Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, Vol. 1/1, 2008. pp. 9-44. ISSN  1803-5647


Oberfalzerová, A., 2009a, Onomatopoeia and iconopoeia – as an expressive means in Mongolian. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’09. Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, Vol. 1/1, 2009. pp. 29-60; ISSN 1803-5647  


Oberfalzerová, A., 2009b, J. Lubsangdorji – Life and Work. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’09. Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, Vol. 1/1, 2009. pp. 9-15; ISSN 1803-5647  


Oberfalzerová, A., 2009c, Personal Memories of our Bagsh J. Lubsangdorji. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’09. Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, Vol. 2/2, 2009. pp. 111-117; ISSN 1803-5647  


Oberfalzerová, A., 2010a, The use of iconopoeic words in spoken Mongolian. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’10, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 3/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2010, pp. 7–34; ISSN 1803-5647


Oberfalzerová, A., 2010b, The Ethnolinguistic Approach to the study of the Mongolian Nomads. In: Mongolian Studies in Europe. Proceedings off the conference held on November 24-25, 2008 in Budapest. Edited by Birtalan Ágnes. Department of Inner Asian Studies, Eötvös Loránd University, Budapest, pp. 79–85; ISBN 978-963-284-137-3


Oberfalzerová, A., 2011, The use of onomatopoeic words in spoken Mongolian. In: MONGOLICA PRAGENSIA '11. Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Ed. by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Triton, Prague, Vol. 4, No. 1; 35-58 pp. ISSN 1803-5647.


Luvsandorj, J., Oberfalzerová, A., 2011, Ediční poznámka. In: Mythologie.Tajná kronika Mongolů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, s. 192-202. ISBN 978-7422-102-6.


Oberfalzerová, A., 2012,  Unpleasantness and contentment as experienced by the Mongolian nomads I. Fear. MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’12. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 5/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, pp. 21–43; ISSN 1803-5647         


Oberfalzerová, A., 2013, Jaroslav VacekLife and Work. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’13, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 6/1. Charles University and Triton, Praha 2013, pp. 11–22; ISSN 1803-5647


Oberfalzerová, A., 2013, Unpleasantness and contentment as experienced by the Mongolian nomads II. Fear of animals. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ’13, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 6/1. Charles University and Triton, Praha 2013, pp. 87–100; ISSN 1803-5647



Recenze


Isaacson, Rupert, 2011, Léčba koněm. Portál, Praha, 352 str., ISBN 978-80-7367-878-4. http://obchod.portal.cz/recenze/lecba-konem/30598/.



Úvodní studie                                                                      


MONGOLICA PRAGENSIA ’06, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Triton, Praha 2006, s. 7-9; ISBN 80-7254-920-0.



Edice            


MONGOLICA PRAGENSIA ’06. Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Triton, Praha 2006, 240 pp.; ISBN 80-7254-920-0


MONGOLICA PRAGENSIA ’07. Folia linguarum Orientis selecta (FLOS), Ethnolinguistics, Sociolinguistics and Culture. Vol. 1, 2007. Editors-in-chief J. Vacek and A. Oberfalzerová. Triton, Praha 2007, 174 pp.; ISSN 1802-7989


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’08, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 1/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2008, 145 pp.; ISSN 1803-5647.


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’08, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 1/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2008, 207 pp. ISSN 1803-5647.


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’09, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 2/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2009, 151 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’09, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 2/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2009b, 117 pp. + 32 pp. pictures; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’10, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 3/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2010,166 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’10, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 3/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2010, 192 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’11, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 4/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2011, 169 pp. ; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’11, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 4/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2011, 144 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’12. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 5/1. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2012; 133 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’12. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 5/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2012, 131 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’13. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 6/1. Special Commemorative Issue in Honour of Prof. Jaroslav Vacek on his 70th birthday. Prepared by Alena Oberfalzerová and Daniel Berounský. Charles University and Triton, Praha 2013; 165 pp., Figs. 16 pp.; ISSN 1803-5647


MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’13. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 6/2. Special Commemorative Issue in Honour of Prof. Jaroslav Vacek on his 70th birthday. Prepared by Alena Oberfalzerová and Daniel Berounský. Charles University and Triton, Praha 2013; 136 pp.; ISSN 1803-5647




Působení v zahraničí


2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 terénní výzkumy v Mongolsku a Číně v rámci výzkumného záměru MSM0021620825 „Jazyk jako lidská aktivita, její produkt a faktor“ v rámci projektu „etnografie komunikace“


Srpen 2006, (8-12.8.2006) v Ulaanbaataru (The 9th International Congress of Mongolists)


Květen 2008 (16-17.5.) v Torontu, (CIAS) příspěvek na konferenci „The Material Culture, Language and Religion of Central and Inner Asia“ („Metaphors and nomads“)


Listopad 2008 (24-25.11.) v Budapešti, příspěvek na konferenci „Mongolian Studies in Europe“ („The Ethnolinguistic Approach to the study of the Mongolian Nomads“).                                              


Květen 2009 cyklus přednášek CEEPUS „Historie a náboženství Mongolů“  na Katedre východoázijských štúdií FF UK v Bratislavě


Květen 2010 Oberfalzerová, A., Zikmundová, V. „Performance of Khorchin shamans“ – commented video-recording.“ Příspěvek na konferenci „Šamanismus v tradícíach náboženstiev sveta“ v Bratislavě 10.5.2010


2010 vystoupila na sympoziu rodinné terapie SOFT „Spirituální a magické v rodině a terapii” s příspěvkem Mysterium duše v mongolské rodině.


Květen 2011 cyklus přednášek CEEPUS  „Tradice a současnost mongolských nomádů“ Univerzita Komenského v Bratislavě