FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaUchazečPřijímací řízení - indologie

Přijímací řízení na akademický rok 2017 / 2018 - indologie

Vypsané studijní programy a obory


V/1 bakalářské studium

Studijní program filologie:


  • Indologie (s hlavním jazykovým modulem bengálština)


V/2 Navazující magisterské studium

Studijní program filologie:


  • Indologie (s hlavním jazykovým modulem hindština)


Bakalářské studium


Indologie (s hlavním jazykovým modulem bengálština)

forma a typ studia: prezenční bakalářské

kombinovatelnost: v akademickém roce 2017/18 lze indologii studovat jednooborově i dvouoborově

přijímací zkouška: jednokolová (ústní):


1) test ze světového jazyka – angličtiny 

2) motivace ke studiu oboru a diskuse o odborné i popularizační literatuře týkající se Indie, kterou si uchazeč přečetl

3) indické reálie (kulturní historické a geografické)

4) obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)


další požadavky: seznam četby (předkládá se při zkoušce a je nezbytný, pokud jej uchazeč nepředloží, automaticky ztrácí značný počet bodů!)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze


Přihlášky do bakalářského studia se podávají do 28.2.2017.


Magisterské navazující studium


Indologie (s hlavním jazykovým modulem hindština)

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

kombinovatelnost: v akademické roce 2017/18 lze indologii studovat jednooborově i dvouoborově

přijímací zkouška - jednokolová (ústní):

1) debata nad tezemi bakalářské práce

2) znalost studovaného indického jazyka

3) motivace ke studiu

další požadavky: žádné

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze


Přihlášky do navazujícího magisterského studia se podávají do 31.3.2017.


---------------------------------------------------------------------------------------


Den otevřených dveří: 14. ledna 2017

Hlavní budova FFUK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 104, 10:00 hod.


Indologický seminář zastupuje:


Informace: prijimacky@ff.cuni.cz, http://prijimacky.ff.cuni.cz