FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPracovníci ústavu a jeho strukturaMelnikova

Mgr. Nora Melnikova, PhD.

E-mail:

Indologický seminář, odborná asistentkaOdborné zájmy


Moderní a stará hindština


Výuka hindštiny jako druhého jazyka


Osvojování češtiny rodilými mluvčími hindštiny


Indické „náboženské“ tradice


Théravádový buddhismus


Vzdělání


2010-2015 doktorské studium na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor religionistika, téma disertační práce: The modern school of Vipassana – a Buddhist tradition?


2001-2008 magisterské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor indologie se zaměřením na hindštinu a sanskrt, diplomová práce: Stará hindština v poezii Mírá Báí


2003-2006 Erasmus, Institut für Indologie und Tamilistik, Philosophische Fakultät, Universität zu Köln (hindšina, sanskrt, tamilština)


1996-2001 bakalářské studium Fakulty humanitní studií Univerzity Karlovy v Praze, obor bakalář humanitní vzdělanosti, bakalářská práce: Úvod do studia tradice Šrí Vidjá


Odborná praxe


Od r. 2015 odborná asistentka na Ústavu jižní a centrální Asie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy


2011-2015 odborná asistentka na Katedře religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Pardubice


2011-2015 externí vyučující na Katedře religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy


2012-2013 vyučující na Večerní akademii religionistiky pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 6 přednášek v letním semestru 2012 a 2013 na téma Buddhismus


2007-2011 lektorka českého jazyka a literatury, Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies, Faculty of Arts, University of Delhi


Dosud vyučované kurzy:


Hindština (šestisemestrální kurs, Katedra religionistiky FF UPa, 2012-2015)


Sanskrt (šestisemestrální kurs, Katedra religionistiky FF UPa, 2011-2015)


Úvod do buddhismu (jednosemestrální kurs, Katedra religionistiky HTF UK, 2011-2015; dvousemestrální kurs, Katedra religionistiky FF UPa, 2012-2015)


Úvod do indických tradic (jednosemestrální kurs, Katedra religionistiky FF UPa, 2012; Katedra religionistiky HTF UK, 2011-2014 )


Český jazyk a literatura v rozsahu 20 hodin týdně (Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies, Faculty of Arts, University of Delhi, 2007-2011)


Kurzy vyučované na FF UK:


Hindština II (ZS 2015)


Buddhismus (ZS 2015)


Hindská literatura (ZS 2015)


Théravádový buddhismus (LS 2015)


Účast na konferencích


2011: Rethinking Religion in India III, Pardubice. Příspěvek „McDonaldization of Meditation“


2012: Rethinking Religion in India IV, Mangalore. Příspěvek „The Modern School of Vipassana - Buddhist or Secular?“


2014: Pandanus, Praha. Příspěvek „The Law of Nature“


2015: Politika a náboženské tradice v Indii, Katedra filosofie a religionistiky TF JU, České Budějovice. Příspěvek „Buddhismus v dnešní Indii“Publikace


The law of nature and practices leading to its realization in S. N. Goenka's Vipassana and in the oldest Buddhist texts. Pandanus, Praha 2014, roč. 8/2014, č. 1, s. 65-85. ISSN 1802-7997


Vipassana – an ancient Buddhist tradition or a modern school of meditation? In Dušan Deák. Hieron. Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky v spolupráci s vydavateľstvom Chronos, 2013. s. 19-32, 13 s. Indian Religions Across Time and Space XI. ISBN 978-80-89027-39-2


Indická astrologie dnes. Dingir: časopis o současné náboženské scéně, Praha: DINGIR, s.r.o., 2012. ISSN 1212-1371


Jednota v rozmanitosti - Buddhismus v České Republice - recenze. Dingir: časopis o současné náboženské scéně, Praha: DINGIR, s.r.o., 2012. ISSN 1212-1371


Mánavadharmašástra - recenze. Religio, Revue pro religionistiku, Brno 2012. ISSN 1210-3640


Jméno (překlad povídky Geetanjali Shree). Aluze, Revue pro literaturu, filozofii a jiné, Olomouc 2006. ISSN 1212-5547


Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty


28.7. 2014 – 7. 8. 2014: Braj Bhasha/Early Hindi Workshop, Bansko, Bulharsko


Granty


Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2012: McDonaldizace théravádového buddhismu – studium struktury a fungování systému tradice Vipassaná S. N. Goenky


Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2014: Proměny tradice Vipassaná v moderním světě – Barma a Indie


Grant děkanky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 2015 na podporu post-doců: Příprava projektu korpusu manuskriptů 17. - 1./2 19. století v severní Indii


European Association for South Asian Studies Workshop Funding: Opening up Intimate Spaces: Women’s Writing and Autobiography in India (2015-2016, spoluřešitelka)


Grant děkanky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 2015 na podporu pedagogické práce akademických pracovníků (2016-2018)