FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaUchazečObor Indonesistika

Informace o otevíraném oboru Indonesistika


V roce 2016 otevíráme obor Indonesistika. Přihlášku je potřeba vyplnit a odevzdat do 8. 4. 2016. Informace o přijímacím řízení na stránkách Univerzity Karlovy s možností podání elektronické přihlášky naleznete zde.


Indonesistika v Lidových novinách

Indonesistika na FF UK 2016 Česká televize

Rozhovor s dr. Michaelou Budiman o znovuotevření indonesistiky Česká televize

Rozhovor dr. Michaely Budiman o Indonésii Český rozhlas Plus

Exotická Indonésie - rozhovor s dr. Tomášem Petrů Český rozhlas Dvojka

Rozhovor o indonesistice s dr. Tomášem Petrů pro časopis Univerzity Karlovy iForum


Indonesistika – profil oboru


Vyučující:


PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (vedoucí oboru)


PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.


Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.Typ studijního programu: jednooborové bakalářské studium (standardní doba studia 3 roky)Forma studia: prezenční


Studijní obor Indonesistika představuje interdisciplinární, areálově pojatý bakalářský obor, který komplexním způsobem seznámí studenta s indonéským kulturním areálem. Do určité míry se budeme věnovat i jazykově a kulturně spřízněným zemím tzv. malajského světa, tedy Malajsii, Singapuru a Bruneji. Obor vychází z nejlepších tradic české orientalistiky, na kterou navazuje mj. svým důrazem na kvalitní jazykovou přípravu, profilovat se však hodlá především jako moderní obor ve stylu teritoriálních studií jihovýchodní Asie, se zvláštním zaměřením na indonéskou oblast. Zahrnuje jak obecné základy etnologie, nezbytné pro terénní pobyty a výzkum, tak vlastní problematiku Indonésie – indonéský jazyk, úvod do literatury, indonéské dějiny, geografické, etnické a kulturně-náboženské reálie, jakož i politickou situaci a základy mezinárodních vztahů v rámci širší jihovýchodní Asie. Tento studijní obor bude studenta profilovat metodologicky, poskytne mu důkladný vhled do oblasti Indonésie a malajského světa a díky zmíněné intenzivní jazykové mu zajistí solidní schopnost komunikace v indonéštině na úrovni komunitního tlumočení.Strategický význam Indonésie


Díky svým znalostem by absolvent oboru měl přispívat k hladší mezikulturní komunikaci mezi kulturně i geograficky vzdálenými národy. V rámci globalizačních trendů je zřejmé, že i menší státy jako Česko potřebují odborníky, kteří jsou schopni poskytovat institucím a médiím fundované informace o tak strategických, byť neprávem přehlížených oblastech, jako je např. právě Indonésie, která přitom představuje čtvrtou nejlidnatější zemi světa a je současně domovem největší muslimské populace na Zemi. Indonésii je nutné mít na zřeteli i jako novou střední mocnost a zároveň jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik. Tento stát je tak zajímavý nejen jako obrovský čtvrtmiliardový trh a významný obchodní partner, ale také vlivný hráč na světové geopolitické scéně.Studium v terénu, možnost pravidelných výjezdů

Důležitým aspektem indonesistiky bude studium diametrálně odlišných kultur indonéského regionu, a to jak teoreticky, tak doslova „na vlastní oči“. Etnologická část studia připraví absolventy k antropologickému působení v terénu – v tomto ohledu nabízí Indonésie s několika sty etnickými skupinami nesmírně široké pole působení. Tyto terénní pobyty a studium přímo na místě by mělo být studentům umožněno díky pravidelným ročním stipendiím indonéském vlády, které ÚJCA pravidelně poskytuje indonéská ambasáda v Praze. Navzdory zjevnému významu Indonésie v mnoha oblastech se v českém prostředí touto zemí zabývá velice málo humanitních či sociálních vědců, ať už jde o politology, historiky či etnology. I z tohoto důvodu bude po absolventech oboru značná poptávka.


Dlouhodobá tradice


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je přitom momentálně jediným akademickým pracovištěm v Česku, které je schopno zájemcům komplexní studijní obor nabídnout. Výuka indonéštiny i indonesistiky má při tom u nás dlouhou tradici. Tento jazyk se u nás poprvé začal učit po 2. světové válce na Škole orientálních jazyků při československé akademii dra. Edvarda Beneše. V letech 1953–1974 se indonesistika vyučovala na FF UK (v té době absolvovaly tři ročníky studentů), avšak v době normalizace byla studia z politických důvodů přerušena a znovuobnovena byla až v roce 1992. Poté byly otevřeny dva ročníky magisterského studia, které vedla Ing. Mgr. Zorica Dubovská. Indonesistika v kombinaci s etnologií byla poprvé představena v akademickém roce 2011/2012.


Uplatnění absolventa


Absolventi tohoto oboru se dobře uplatní v celé řadě profesí od diplomacie přes mezinárodní obchod, v odborech mezinárodní spolupráce státní správy, jako redaktoři zpravodajských médií či pracovníci humanitárních organizacích, které vyžadují znalost prostředí i jazyka. Velmi atraktivní profesní možnosti pak aktuálně nabízí oblast cestovního uchu. Při dalším rozšíření vzdělání pak absolventi naleznou uplatnění i v pedagogicko-vědecké sféře.


Garantem oboru zůstává doc. František Vrhel. Vedoucí semináře indonesistiky při ÚJCA je dr. Michaela Budiman. Kontaktní osobou a garantem přijímacího řízení je dr. Tomáš Petrů – petru.tomas@gmail.com.


Doporučenou literaturu naleznete zde.