FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaAktualityPozvánka na přednášku o Chölönbujru

Pozvánka na přednášku o Chölönbujru

V úterý dne 19.4.2016 v 10,30 jste všichni srdečně zváni na přednášku/vyprávění pana prof. DANJINSURUNGA o Chölönbujru

a roli Dagurů v jeho historii. Přednáška se bude konat v prostorách FF UK v Jindřišské 27, 2. patro, místnost č. 1.


We are pleased to invite you to the lecture that will be given by prof. DANJINSURUNG about Hulunbuir, the role of Daurs in its history. The lecture will take place in the premises of FF UK in Jindřišská 27, 2nd floor, room No. 1 on Tuesday, April the 19th, 2016.


Prof. Danjinsurung
Prof. Danjinsurung