FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaAktualityMartin Slobodník: Čínsko-tibetské vztahy

Pozvánka na cyklus přednášek prof. Martina Slobodníka


Čínsko-tibetské vzťahy v 20. storočíProf. Martin Slobodník, PhD.


(Katedra východoázijských štúdií, FF UK v Bratislavě)
Čt 20.4.: 17.30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)


Pá 21.4.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)


Čt 4.5.: 17.30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)


Pá 5.5.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)


Čt 11.5.: 17:30-19:00 (Celetná 20, místn. 337)


Pá 12. 5.: 9:30-13:00 (Celetná 20, místn. 214)


Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s problematikou čínsko-tibetských vzťahov v 20. storočí. Obsahom jednotlivých prednášok je politický vývoj v Centrálnom Tibete v priebehu 20. storočia (rozpad dynastie Čching, obdobie Čínskej republiky a obdobie po roku 1950, keď bol Centrálny Tibet pričlenený k Čínskej ľudovej republike), ako aj vzťahy s okolitými štátmi, ktoré sa v I. polovici 20. storočia angažovali v tibetskej politike. Prednášky sa zameriavajú v prvom rade na vzťahy s Čínskou republikou a neskôr ČĽR, ktoré odrážali dlhodobý záujem Číny o Tibet. Cieľom predmetu je poukázať na kontinuitu/diskontinuitu čínskej politiky v Tibete s dôrazom na náboženskú a národnostnú politiku. V priebehu 80. a 90. sa „tibetská otázka“ internacionalizovala (najmä vo vzťahu Číny k USA a ku krajinám EÚ) a tento okruh aktuálnych problémov bude predmet tiež tematizovať. Poslucháči sa zoznámia s aktuálnym stavom výskumu v tejto oblasti, relevantnými primárnymi a sekundárnymi prameňmi a rozličnými (čínskymi, tibetskými, západnými) perspektívami interpretácie komplexných a komplikovaných čínsko-tibetské vzťahov.


Plakát