Buddhistický surrealismus – Caryāgīti

Per Kværne
 (Universty of Oslo) ve své přednášce představí kolekci písní Caryāgīti, kterou interpretuje v kontextu surrealistického uměleckého hnutí.

Více informací

Autobiografie indických žen

Přednáška Dr. Alessandra Consolaro (Università di Torino) se zabývá dvěma slavnými a kontroverzními indickými autobiografiemi, z nichž jedna pojednává o osudech “té druhé” ženy v životě jednoho muže a druhá o roli sexu v raném věku i pozdější kariéře známé indické autorky a političky.

Více informací

Náboženství Číny (cyklus přednášek)

Prof. Jana Benická (Univerzita Komenského v Bratislavě) nás ve čtyřech přednáškách seznámí s původem a vývojem taoismu a následným příchodem buddhismu do Číny. Součástí bude i reflexe soudobého náboženského života a představení hnutí Falungong.

Více informací

Úvod do Madhjamaky (cyklus přednášek)

Kurz vedený prof. Helmutem Tauscherem z Universität Wien se sestává ze čtveřice přednášek a je otevřen všem zájemcům o tuto filosofickou školu.

Více informací