Knihovna semináře Mongolistiky a Tibetanistiky

Otevírací doba knihovny: po domluvě s knihovníkem (hanker.martin@gmail.com, jonas.vlasak@gmail.com).

Z důvodu možné výuky v prostorách knihovny doporučujeme jejím návštěvníkům nejprve najít žádanou knihu v našem lokálním přírůstkovém seznamu, její signaturu zaslat e-mailem na adresy knihovníků (hanker.martin@gmail.com, jonas.vlasak@gmail.com) a poté si s nimi dohodnout vhodný termín vyzvednutí připravené knihy. Volný výběr však po dohodě také možný.

Aktuálně pracujeme na začlenění knižního fondu do centrálního katalogu, a proto je již množství našich záznamů k dispozici také v on-line katalogu FF UK.

Při nedodržení výpůjční lhůty knihovna vybírá poplatky dle platného výpůjčního řádu pro knihovny FF UK.

Knihovna semináře Mongolistiky a Tibetanistiky FF UK upozorňuje své uživatele na povinnost včas vracet vypůjčené knihy, a to pouze do rukou knihovníků.

Fond knihovny

 • dostupné absenčně:
  • odborná mongolistická a tibetanistická literatura v evropských i orientálních jazycích
  • mongolská knižní produkce v cyrilici od 50. let 20. století
  • tibetské knihy tištěné především v posledních 20 letech
  • zlomkovitě odborné publikace z Vnitřního Mongolska z posledních 20 let
 • pouze k prezenčnímu studiu:
  • odborná periodika z oblasti centrálněasijských studií (Inner Asia, Central Asiatic Journal, Études mongoles et sibériennes)
  • závěrečné práce oboru mongolistika a tibetanistika
  • široká škála slovníků a jazykových příruček mongolštiny a tibetštiny

Kudy k nám?

Úvod > Knihovna > Knihovna semináře Mongolistiky a Tibetanistiky