Michaela Budiman

PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • po dohodě e-mailem
Adresa

Ústav jižní a centrální Asie
Celetná 20
Místnost č. 337

Rozvrh

Publikace

  • Budiman M.: Contemporary Funeral Rituals of Sa’dan Toraja. From Aluk Todolo to "New" Religions. Praha, Karolinum, 2013. 160 s. • p. ISBN 978-80-246-2228-6.
  • Budiman M.: The Influence of Christianity on the form and understanding of funeral rituals in the Toraja ethnic group of Sulawesi, Indonesia. Pandanus, 2012, č. • no. 6, s. • p. 65-78. ISSN 1802-7997.
  • Budiman M.: The Buffalo in the Culture of the Toraja Ethnic Group of Sulawesi. Pandanus (Nature in Literature, Art, Myth and Ritual.), 2011, č. • no. 5, s. • p. 7-22. ISSN 1802-7997.
  • Budiman M.: Toradžští pentekostalisté a jejich pohřby. Studia Ethnologica Pragensia, 2011, č. • no. 1, s. • p. 87-97. ISSN 1803-9812.
  • Budiman M.: The Buffalo in the culture of the Toraja ethnic group of Sulawesi, Indonesia. Pandanus, 2011, č. • no. 5, s. • p. 7-22. ISSN 1802-7997.
  • Budiman M.: Přijímání křesťanství mezi Toradži. Studia Ethnologica Pragensia, 2011, č. • no. 1, s. • p. 137-144. ISSN 1803-9812.
  • Budiman M., Lorencová R.: Toradžské pohřební rituály a vliv sociální stratifikace na jejich podobu. Studia Ethnologica Pragensia, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 69-81. ISSN 1803-9812.
  • Budiman M.: Toradžské funerální rituály v minulosti a současnosti. Studia Ethnologica Pragensia, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 93-104. ISSN 1803-9812.

Závěrečné práce