Daniel Berounský

Osobní profilRozvrhPublikaceVyučované předmětyZávěrečné práce

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav jižní a centrální Asie
Celetná 20
Místnost č. 337

Odborné zájmy

Tibetská historie, náboženství a literatura

Publikovaný výzkum sestává ze studií tibetských médií posedaných božstvy v SV Tibetu, původních tibetských rituálů, původu tibetské instituce převtělenců, studií týkajících se kultu lokálních božstev v Tibetu, tibetských literárních tradic týkajících se posmrtných záležitostí, historie Ngawa – epicentra nedávné vlny sebeupalování v Tibetu

 • Berounský D.: A Dialogue between the Priest and the Deer. In Havnevik H., Ramble C.: From Bhakti to Bon: Festschrift for Per Kværne. Oslo, The Institute for Comparative Research – Novus Press, 2015, s. • p. 97-112. ISBN 978-82-7099-817-3.
 • Berounský D.: Tibetan "Magical Rituals" (las sna tsogs) from the Power of Tsongkhapa. In Roberto V.: Trails of Tibetan Tradition. Papers for Elliot Sperling. Dharamsala, Amnye Machen Institute, 2014, s. • p. 95-111. ISBN 978-81-86227-72-5.
 • Berounský D.: Tibetan myths on "good fortune" (phya) and "well-being" (g.yang). Mongolo-Tibetica Pragensia, 2014, č. • no. 7, s. • p. 55-77. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Tibetská tabáková historie. In Labus D., Löwensteinová M.: Tradice a proměny: Mýtus, historie a fikce v Asii. Praha, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. • p. 65-90. ISBN 978-80-7308-515-5.
 • Berounský D.: Tibetské představy o zásvětí. Brno, Masarykova univerzita, 2014. 118 s. • p. ISBN 978-80-210-7069-1.
 • Berounský D.: Preface. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2014, č. • no. 7, s. • p. 7-11. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Demonic tobacco in Tibet. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2013, č. • no. 6, s. • p. 7-33. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Archaické tibetská literatura (7.-10. stol.). Brno, Masarykova univerzita, 2013. 166 s. • p. ISBN 978-80-210-6358-7.
 • Berounský D.: Tibetský text Sútry o deseti králích ze sbírek Národní galerie v Praze. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 63-71. ISSN 0567-8269.
 • Berounský D.: Bon religion in 11th-12th century Amdo: A case of Kyangphag Mula Drungmu (sKyang ’phags mu la drung mu). Asiatische Studien/ Etudes Asiatiques, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 783-808. ISSN 0004-4717.
 • Berounský D.: Scherrer-Schaub, Cristina, ed.: 2012 : Old Tibetan Studies: Dedicated to the Memory of R. E. Emmerick : Brill, Leiden-Boston. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2013, č. • no. 6, s. • p. 133-136. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Kīrti monastery of Ngawa: Its history and recent situation. Revue d'Etudes Tibétaines, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 65-80. ISSN 1768-2959.
 • Berounský D.: The Tibetan Version of The Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the After life. Praha, Triton – Faculty of Arts, Charles University, 2012. 319 s. • p. ISBN 978-80-7387-584-8.
 • Berounský D.: , The murdered king protecting fields: Tibetan deity-medium from the Bonpo village in Amdo. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2012, č. • no. 5, s. • p. 21-50. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Původ tibetského krále podle kroniky bönu. Tibetské listy, 2011, č. • no. Jaro 2011, s. • p. 12-15. ISSN 1212-4354.
 • Berounský D.: Entering dead bodies and the miraculous power of the Kings: The landmark of Karma Pakshi''s reincarnation in Tibet, Part II. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2011, č. • no. 4, s. • p. 7-29. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: A Preliminary report on the Wanli Kanjur. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2011, č. • no. 4, s. • p. 141-144. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Images of Tibet in the 19th and 20th centuries. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2010, č. • no. 3, s. • p. 185-189. ISSN 1803-5647.
 • Berounský D.: Opice a démon theurang: tibetské mýty a ochranné obrázky z Amda. In Olivová L.: Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha, Academia, 2010, s. • p. 28-47. ISBN 978-80-200-1815-1.
 • Berounský D.: Entering dead bodies and the miraculous power of the Tibetan Kings : The landmark of Karma Pakshi’s reincarnation in Tibet. Part I. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2010, č. • no. 3, s. • p. 7-33. ISSN 1803-5647.