FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaVěda a výzkumSpolupracující instituce

Spolupracující domácí a zahraniční instituce


Výsledky naší práce mají pozitivní dopad na kulturní vztahy mezi ČR a cílovými zeměmi. Ohlas naší práce dokládají akademická a státní vyznamenání udělená třem našim pracovníkům, S. Kostićovi (2003), A. Oberfalzerové (2007), J. Vackovi (2010); a také naší bývalé kolegyni Ing. Z. Dubovské (2010). Vládní úřad Indian Council for Cultural Relations rovněž finančně podpořil dvě naše konference.


Mezinárodní vědecká spolupráce - Indologie


  • Univerzity v Miláně, Krakově, Varšavě a Calicutu – projekt Pandanus, pravidelné rotující konference

    Aktualizované výsledky spolupráce od r. 1998 (pdf - English)

  • mezinárodní redakční rada našeho časopisu Pandanus

  • zahájena spolupráce s universitou v Haidarábádu (elektronizace textů, strojové zpracování textů)


Spolupráce s grantovými agenturami


Naši učitelé působí v komisích grantových agentur domácích (GAČR: S. Kostić) i zahraničních (European Science Foundation: J. Vacek), oponují projekty (FRVŠ: D. Berounský)


Spolupráce se zahraničními časopisy a jejich redakcemi


  • Linguistic Society of India, Pune, Indie (S. Kostić)

  • Linguistic Society of Nepal, Kathmandu, Nepál (S. Kostić)

  • PILC Journal of Dravidic Studies, Pondicherry, Indie (J. Vacek, editorial board)

  • International Journal of Dravidian Linguistics, Trivandrum, Indie (J. Vacek, editorial board)

  • Indian Institute of Language Studies, N. Dillí, Indie (S. Kostić)


Přednášky zahraničních hostů


Pravidelné přednášky hostů ze zahraničí, z Evropy i z našich cílových zemí (Indie, Mongolsko, Čína, Kalmycko, Tuva; viz též par. 3.3. Projektu rozvoje ústavu, a seznam přednášek hostů na našem webu.