FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaVěda a výzkumPřehled grantů

Společné projekty


Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor


Výzkumný záměr č. MSM 0021620825 (2005–2009), podúkol: Jazykový systém a etnografie komunikace v kontextu jazykových svazů (viz bibliografie mongolistiky a romistiky: Mongolica Pragensia ‘05, Romano džaniben)

Odpovědný řešitel podúkolu: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na VZ spolupracují: Mgr. Zbyněk Andrš; Mgr. Daniel Berounský, PhD.; Mgr. Marie Bořkovcová; Mgr. Jan Červenka, PhD.; Mgr. Viktor Elšík; Mgr. Pavel Hons; Doc. Milena Hübschmannová, CSc. (jen v r. 2005); Mgr. Veronika Kapišovská; PhDr. Svetislav Kostić, Dr.; Doc. J. Lubsandorji; PhDr. Alena Oberfalzerová, PhD.; Mgr. Veronika Zikmundová, PhD.


Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie


Výzkumný záměr č. MSM 0021620824 (2005–2009), podúkol: Pandanus zaměřený na symboliku přírody v klasické literatuře v mezinárodní spolupráci (viz bibliografie indologie: Pandanus ’05)

Odpovědný řešitel podúkolu: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na VZ spolupracují: PhDr. Petr Holman, Mgr. Martin Hříbek


Tradice a proměny lidové kultury Bengálska


Projekt GAČRu č. 404/03/1454, 2003 - 2005

Odpovědná řešitelka: Dr. Hana Knížková, CSc.

Na grantu spolupracovali: Dr. Hana Preinhaelterová, CSc. a doktorandi:

Mgr. Klára Šimečková, Mgr. Martin Hříbek


Výzkumný záměr lingvistický


Podíl na celofakultním projektu Výzkumném záměru MŠ č. 206311, 1999 - 2004

Odpovědný řešitel za indologii: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu dále spolupracovali nebo spolupracují:

Mgr. Jan Dvořák, PhD., PhDr. Milena Hübschmannová, CSc., Mgr. Svetislav Kostič, Dr., Mgr. Jan Červenka


Výzkumný záměr literární – Srovnávací poetika v multikulturním světě


Podíl na celofakultním projektu Výzkumném záměru MŠ č. 206507, 1999 - 2004

Odpovědný řešitel za indologii: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu dále spolupracovali nebo spolupracují:

Mgr. Jan Dvořák, PhD., Mgr. Blanka Knotková; PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc.,

PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

Doktorandi: Mgr. Martin Hříbek, Mgr. Hana Nováková


Etnolingvistické a socioloingvistické aspekty komunikace v mongolštině a jejich praktická aplikace


Projekt GAČRu č. 405/02/0820, 2002 - 2004

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracují: Doc. J. Lubsangdorji, Mgr. Alena Oberfalzerová, Mgr. Veronika Zikmundová (učitelé Ústavu Dálného Východu) a Mgr. Veronika Kapišovská

Doktorandka: Mgr. Edita Johnová

a pokročilí studenti mongolistiky ÚDV.


Symbolika rostlin a květin v klasické indické literatuře (sanskrt, prákrt, tamilština)


Projekt GAČRu č. 405/98/0380, 1998 - 2000

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracovali Mgr. Jan Dvořák, PhD., Mgr. Blanka Knotková


Databanka indických textů

(sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a romských)

Grant grantové agentury UK č. 52, 1994 - 1996

Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Na grantu spolupracovali:

PhDr. S. Kostič, Doc. PhDr. J. Marek, PhDr. H. Preinhaelterová,

Mgr. J. Dvořák, Ing. Z. Dubovská.


Individuální projekty


Rozvojový grant MŠ Příprava výukových materiálů pro bengálštinu


2001, Řešitelka PhDr. Hana Preinhaelterová,CSc.


Bhakti v kontextu indické nábožensko-filozofické tradice


Projekt GAČRu č. 401/98/PO50, 1998 - 2000

Odpovědný řešitel: PhDr. Jan Dvořák

Postdoktorský grant pod vedením J. Vacka


Hindsko-český slovník


Projekt GAČRu č. 405/95/1446, 1995 - 1997

Spoluřešitel: PhDr. S. Kostič, ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR


Hindská slovesná syntagmata


Grant grantové agentury UK č. 53, 1994 - 1996

Řešitel: PhDr. Svetislav Kostič


Drávidsko-mongolské lexikální paralely


Grant grantové agentury UK č. 106, 1994 - 1996

Řešitel: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.


Spolupráce na grantových projektech s jinými institucemi

Hindsko-český slovník


Projekt GAČRu č. 405/95/1446, 1995 - 1997

Spoluřešitel: PhDr. S. Kostič, ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR