FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPředstavujeme se...

Představujeme se...


Ústav jižní a centrální Asie tvoří dva semináře:


Seminář indologie a indonesistiky, který zajišťuje výuku oborů indologie a indonesistika


a


Seminář mongolistiky a tibetanistiky, který zajišťuje výuku oborů mongolistika a tibetanistika


Opěrným bodem studia je ve všech případech jazyk, bez něhož nelze danou kulturně odlišnou oblast úspěšně pochopit ani interpretovat. V oblastech našeho zájmu lze skrze zvládnutí jazyka rozvíjet další disciplíny (lingvistika, historie, literární věda, antropologie, religionistika). Přistupujeme tedy k teoretičtějším vědám z druhé strany a věříme, že jen na základě dobré znalosti prostředí našeho zájmu lze udržovat teoretické vědy živé a konfrontované s novými podněty.


Oblast našeho výzkumu pokrývá geografickou oblast mnohonásobně rozlehlejší než je Evropa. V oblasti výzkumu je pro nás důležitým zdrojem poznání nejen literární tradice psaná, ale také mluvená. Nalézáme ohlasy v zemích našeho zájmu, ale i v rámci Evropy, jiných asijských zemí a USA. Vydáváme i dva mezinárodní časopisy: Pandanus a Mongolo-Tibetica Pragensia.