FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityNová kniha Petra Holmana (listopad 2012)

Nová kniha Petra Holmana

Vědecký pracovník našeho ústavu, PhDr. Petr Holman, vydal svou novou knihu:


Březiniana II. Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy 1966–2006

TRIÁDA 2012, 1 464 stran, ISBN 978-80-87256-81-7


Anotace:


Koláž názorů, zmínek, odkazů a zamyšlení o Otokaru Březinovi pochází od lidí, kteří jsou i nejsou účastníky literárního života z Čech a ze světa, z různých oborů apod., a reagují neutrálně, vášnivě, pozitivně nebo negativně v dopisech, recenzích, vědeckých pojednáních, dedikacích atd. na tvorbu nebo život velkého básníka českého a evropského symbolismu, mezi jehož inspirační zdroje mimo jiné patřily i náboženské systémy, texty a literatura staré Indie.


Nejde však o projekt, který by vznikl jen důkladnou rešerší v knihovnách. Pramenem je i korespondenční a ústní styk při každodenní komunikaci (také cestou obyčejné a elektronické pošty, faxu nebo třeba telefonního záznamníku). U orálních a epistolografických materiálů tak vzniká rozsáhlá geografická síť ukazující na Březinovu takřka planetární všudypřítomnost.


Kniha předkládá výpověď o existenci nebo neexistenci hodnot, tvarů a vlastností březinovského fenoménu v dnešním světě, respektive výpověď o dnešním světě, jejž – pro většinu z nás překvapivě a neuvědoměle – drží pohromadě básník pokládaný za klasika. Pro čtenáře je tento text stejně zajímavý jako pro znalce Březinova díla. – Po Holmanově kompletu básníkových próz Hudba pramenů a jiné eseje (1989, 1996), knize studií Březiniana ( 2003), na niž odkazuje název nynějších Březinian II, a jeho kompletní edici Březinovy Korespondence (2004) je nynější text novinkou v oblasti literárněhistorického bádání a ukázkou prolnutí minulosti a přítomnosti.