FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAMongolistika a tibetanistikaVěda a výzkumSpolupracující instituce

Mongolistika


  • Mongolská státní universita – v pedagogické oblasti (stáže našich studentů), redakční rada mezinárodního časopisu Mongolo-Tibetica Pragensia

  • Vnitromongolská univerzita v Hohehotu, smlouva o spolupráci

  • Chorčinská univerzita v Tongliao


Tibetanistika


  • spolupráce s nejrozsáhlejší databází tibetských textů – Tibetan Buddhist Resource Centre (TBRC, New York), spolupráce na výzkumu poutních míst a lokálních božstev – Katia Buffetrille (École pratique des Hautes Études, Paris)

  • výměna vyučujících a studentů v rámci programu CEEPUS (zejména Vídeňská univerzita, Univerzita v Szegedu), členství v ediční radě časopisu Asian Highland Perspectives (USA)


 


Spolupráce s grantovými agenturami

Naši učitelé působí v komisích grantových agentur domácích (GAČR: S. Kostić) i zahraničních (European Science Foundation: J. Vacek), oponují projekty (FRVŠ: D. Berounský)


Spolupráce se zahraničními časopisy a jejich redakcemi


  • Asian Highlands’ Perspectives, USA (D. Berounský, editorial board, vychází od r. 2008)


Ocenění mezinárodní spolupráce


Výsledky naší práce mají pozitivní dopad na kulturní vztahy mezi ČR a cílovými zeměmi. Ohlas naší práce dokládají akademická a státní vyznamenání udělená třem našim pracovníkům, S. Kostićovi (2003), A. Oberfalzerové (2007), J. Vackovi (2010); a také naší bývalé kolegyni Ing. Z. Dubovské (2010). Vládní úřad Indian Council for Cultural Relations rovněž finančně podpořil dvě naše konference.