FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityPandanus 2013

Konference Pandanus ’13, Praha UK FF


Ve dnech 30.5.–1.6. 2013 zorganizoval Ústav jižní a centrální Asie mezinárodní seminář Pandanus ’13: Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Seminář je součástí série pravidelných konferencí, kterou jsme zahájili v r. 1998 společně s Universitami v Miláně a Lipsku, a které od té doby pořádáme každoročně. Postupně se přidaly University v Krakově (2005), Varšavě (2007) a Kalikatu (Kérala, Indie, 2010). Letošní seminář, již 15. v pořadí, byl věnován památce významného světového indologa Morize Winternitze, který působil v 1. pol. 20. st. na Univerzitě Karlově a od jehož narození letos uběhne 150 let.


Seminář je součástí vědeckého programu Univerzity Karlovy PRVOUK P08 (Orientalistika a afrikanistika) a proběhl také s podporou Indického velvyslanectví v Praze.


V letošním roce bylo přihlášeno 42 účastníků, z toho 7 z Indie a 8 domácích (5 účastníků z UK). Letošní účast byla převážně z Evropy (nejvíce z partnerských univerzit z Itálie a Polska, dále z Anglie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Chorvatska a Ruska) a jedna účastnice byla z USA (Texas University). Důležitým rysem těchto setkání obecně je přítomnost mladých badatelů a doktorandů z organizátorských zemí, pro které jsou příležitostí seznámit se s prací starších kolegů i s novými tématy a jejich reflexí v různých badatelských tradicích.


Témata jednotlivých příspěvků se dotýkala zejména indických literatur, klasických i moderních, jednak z hlediska pojetí přírody v obecném slova smyslu a jednak v konkrétních případech symboliky přírody živé i neživé. Tato problematika je vnímána jako velice důležitá ve všech oblastech literatury a kultury nejen Orientu, a ukazuje se, že významně napomáhá k hlubšímu pochopení obrazu světa dané kultury, ale i sebepojetí člověka v příslušném kulturním a přírodním prostředí. Účastníci všeobecně ocenili tuto příležitost i celkovou organizaci konference.


Výsledky konference budou postupně publikovány v mezinárodním recenzovaném časopise Pandanus, který vydává náš ústav.


Na závěrečném diskusním zasedání 1.6. bylo dohodnuto konání příští společné konference v září 2014 v Miláně.


Prof. Jaroslav Vacek, Dr. Martin Hříbek


10.6.2013