FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavHlavní publikační činnost

Publikační činnost

1. Časopisy


 • Pandanus ’07–’13. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Editor-in-chief J. Vacek, Deputy Editor M. Hříbek. Charles University, Faculty of Arts and TRITON. Prague 2007–2013; ISSN 1802-7997


  Mezinárodní recenzovaný časopis (od r. 2007) zaměřený nejen na indické literatury, ale také na literaturu českou a některé další literatury a kultury světa. Navazuje na každoroční mezinárodní sborníky, které vycházely v letech 1998–2006.

 • MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’08–’13, Linguistics. Ethnolinguistics, Religion and Culture. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Prague 2008–2012; ISSN 1803-5647


  Mezinárodní recenzovaný časopis (od r. 2008) zaměřený interdisciplinárně na oblast centrální Asie. Navazuje na každoroční mezinárodní sborníky, které vycházely od r. 2002.

 


3. Interní databáze


 • Databáze videonahrávek z terénních výzkumů v centrální Asii, unikátní sestřihy šamanských obřadů, překočování usedlostí, tradičních tanců apod.

 • Příprava programu na transkripci přepisů z latinky do azbuky a naopak (pro mongolské texty).


 


Nejdůležitější výstupy


Kromě odborných statí, monografií a editorské práce se členové ústavu věnují překládání původní literatury, populárněvědecké tvorbě a také psaní učebnic, často v mezinárodní spolupráci. Bibliografii pracovníků Ústavu najdete zde (indologie, mongolistika, tibetanistika, indonésistika).


A. Indologie a indonésistika


 • Kostić, Svetislav, 2014, A Syntagmaticon of Hindī Verbo-Nominal Syntagmas A Collection of Structured Verb-Noun Phrases. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2014, 388 pp.; ISBN-13:978-3-659-42665-0 ISBN-10: 3659426652


  Anotace: Tato publikace je rozšířené a opravené vydaní publikace z roku 2009, které vydalo pražské vydavatelství Karolinum. Kniha pojednává o zvláštním syntaktickém a sémantickém jevu v hindštině, tj. o konstrukcích, které se skládají ze jmenných a slovesných konstituentů.

 • Budiman, M., 2013, Contemporary Funeral Rituals of Sa'dan Toraja. From Aluk Todolo to “New” Religions, Karolinum Press 2013, 160 pp.; ISBN 978-80-246-2228-6

 • Hons, Pavel, 2006, Auxiliarity in Tamil with special reference to auxiliary verbs iru, viTu and koLLu. Studia Orientalia Pragensia XXIV. Charles University in Prague, The Karolinum Press 2006, 92 pp.; ISBN 80-246-1057-4, ISSN 0587-125


  Anotace: Systematický rozbor a interpretace fungování uvedených pomocných sloves v tamilštině a otázky jejich gramatikalizace (magisterská práce vypracovaná na základě materiálu z moderní tamilské prózy a rozhovorů s informanty).

 • Kostić, Svetislav, 2009, A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas. Charles University in Prague. Karolinum Press 2009, 375 pp.; ISBN 978-80-246-1637-7, ISSN 0567-8277


  Anotace: Systematický přehled frazeologických slovesných spojení asi 1800 podstatných jmen, řazených podle hindské abecedy. Tato spojení mají nejčastěji funkci víceslovného pojmenování děje, ale v mnoha případech fungují jako idiomy.

 • Vacek, J., 2007, Flowers and Formulas. Nature as Symbolic Code in Old Tamil Love Poetry. Studia Orientalia Pragensia XXV. Charles University, Prague, 2007, 249 pp.; ISSN 0587-1255; ISBN 978-80-246-1424-3


  Anotace: Přírodní symbolika a formule používané s pěti základními rostlinami starotamilské literatury, jež zároveň představují „meta-znaky“ domácí literární teorie. Sanskrtské paralely. V současné době je práce překládána do tamilštiny.


B. Mongolistika a tibetanistika


 • Berounský, D., 2012, The Tibetan Version of The Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife. Triton - Faculty of Arts, Charles University, Prague, 319 pp., ISBN 978-80-7387-584-8

 • Dulam, S., Vacek, J., 2008, A Mongolian Mythological Text. 2nd edition. National University of Mongolia. Centre for the Study of Nomadic Civilization. International Centre for Mongol Culture. Ulaanbaatar 2008, 222 pp.; ISBN 99929-59-90-8


  Anotace: Edice a překlad unikátního textu mongolské orální tradice. Druhé doplněné vydání, původní vydání UK, Praha 1983.

 • Lubsangdorji, J., Vacek, J., 2004, Colloquial Mongolian. An introductory intensive course. Triton, Praha 2004, Vol. 1, XI+424 pp.; ISBN 80-7254-607-4


  Vol. 2, VII+62 pp.; ISBN 80-7254-608-2


  Anotace: Mezinárodně užívaná učebnice mluvené mongolštiny se zaměřením na bezprostřední praktické otázky, gramatický výklad, slovíčka, hojnost cvičení v podobě větných vzorců, testů a dalších forem.

 • Oberfalzerová, A., 2006, Metaphors and Nomads. Triton, Praha 2006, 199 pp. + pictures (pp. 201–244); ISBN 80-7254-849-2


  Anotace: Kniha podává podrobný rozbor metaforického jazyka mongolských nomádů na základě rozhovorů natáčených s řadou informantů v terénu.