FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityIndonesia and ASEAN towards 2015 (květen 2013)

Indonesia and ASEAN towards 2015: One Vision, One Identity, One Community

V pátek dne 17. 5. 2013 přednesl na FF UK v Celetné 20 bývalý zástupce generálního tajemníka ASEANu pan Bagas Hapsoro přednášku INDONESIA AND ASEAN TOWARDS 2015: One Vision, One Identity, One Community. Během velmi podnětného a zajímavého výkladu se zaměřil zejména na blízkou budoucnost této významné asijské instituce. Dále hovořil například o prioritách Indonésie v ASEANu, o vztazích mezi ASEANem a Evropskou unií (i jinými zeměmi) a o jazykové situaci v rámci ASEANu. Po přednášce pan Bagas Hapsoro i zástupci Indonéského velvyslanectví v Praze diskutovali s přítomnými studenty a vyučujícími. Obě strany se shodly, že akce tohoto typu jsou pro studenty FF UK přínosné, a proto doufají v další budoucí spolupráci.