FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaUchazečCharakteristika oborů vyučovaných na ÚJCA

Charakteristika studia na ÚJCA


Obory nabízené Ústavem jižní a centrální Asie spojuje tematická osobitost a jedinečnost z hlediska možnosti jejich studia v rámci České republiky a do značné míry i v kontextu evropském. U všech nabízených oborů je kladen důraz na zvládnutí jazyka, což je podmínkou smysluplného využití metodologických postupů obecných disciplín (lingvistika, historie, literární věda, antropologie) při poznávání odlišných kultur. Zvládnutí jazyka v konkrétních podmínkách jednotlivých oborů znamená znalost písemných a hovorových variant, obeznámenost se souvislostmi náboženskými, historickými a literárními. Jedním z důrazů studia je i praktická schopnost absolventa pohybovat se v daném prostředí a být tak schopen vést jednání s partnery cílových zemí a v neposlední řadě i vlastního výzkumu. Studium tak absolventům umožňuje pronikat pod povrchní náhledy na společnosti velmi odlišné svým založením.


Uplatnění našich absolventů je velmi široké, od vědecké práce v daném oboru přes literární a překladatelskou práci až po práci v diplomatických službách, charitativních organizacích, v médiích, na ministerstvech a jiných složkách státní správy až po práci pro firmy, obchodující s cílovými oblastmi. I to dokazuje, že vzdělání na našem ústavu přináší nejen obecné poznatky a jazykové kompetence ve zvoleném oboru, ale rovněž rozvíjí kritické myšlení a schopnost vnímat odlišné kultury v jejich jedinečnosti. Šíře možného uplatnění absolventa se dále násobí kombinací studia jednotlivých oborů s jiným oborem (jazykověda, anglistika, historie, etnologie, religionistika, politologie atd.).


Ústav jižní a centrální Asie nabízí následující obory prezenčního studia:


  • Indologie (bakalářské a navazující magisterské studium se čtyřmi specializacemi: hindština, bengálština, sanskrt a tamilština)

  • Mongolistika (bakalářské a navazující magisterské studium)

  • Tibetanistika (bakalářské a navazující magisterské studium)

  • Indonesistika (bakalářské studium)