FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAÚstavPracovníci ústavu a jeho strukturaBerounský

doc. Daniel Berounský, Ph.D

E-mail:

Seminář mongolistiky a tibetanistiky, docentOdborné zájmy


Tibetská historie, náboženství a literatura


Publikovaný výzkum sestává ze studií tibetských médií posedaných božstvy v SV Tibetu, původních tibetských rituálů, původu tibetské instituce převtělenců, studií týkajících se kultu lokálních božstev v Tibetu, tibetských literárních tradic týkajících se posmrtných záležitostí, historie Ngawa – epicentra nedávné vlny sebeupalování v Tibetu


Vzdělání


1993-2000 magisterské studium na Husitské teologická fakultě UK v Praze, obory judaismus a religionistika


2000-2005 postgraduální studium na Ústavu filosofie a religionistiky, FF UK, zakončené obhajobou disertace Tantra Jamántaky v mýtu, legendě a rituálu


2014 habilitace na FF Univerzity Komenského v Bratislavě (Orientální jazyky a kultury)


Odborná praxe


2004-2009           vědecký pracovník na Ústavu jižní a centrální Asie, FF UK v Praze, plný úvazek, přednášky Úvod do tibetských náboženství, Tibetština I, Tibetština II.


2000, 2002, 2004     externí přednášející na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přednášky Tibetská náboženství


2004      externí přednášející na Ústavu religionistiky FF MU v Brně, přednášky Buddhismus, Jazykové aspekty tibetského buddhismu.


2006      externí přednášející na Katedře filosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice, kurz Dějiny náboženství II


2009-2014    odborný asistent, ÚJCA, FF UK,


od 2014 docent, ÚJCA, FF UKTerénní výzkum


V letech 1993-1996 a 2000       dlouhodobé pobyty (celkem 1, 5 roku) v Burjatsku v Acagatském klášteře, spolupráce na natáčení dokumentárního filmu P. Barana, spolupráce s dokumentárním fotografem J. Štreitem


1998, 2001          dlouhodobé pobyty (celkem 10 měsíců) mezi tibetskými uprchlíky v Indii (Bir, Dharamsala, Dehradun)


2001, 2004-2007, 2010-2011        terénní výzkum v severovýchodním Tibetu (celkem 21 měsíců) zaměřený na kult lokálních božstev, poutní místa a tibetská média posedaná božstvy


2008, 2009          terénní výzkum v Indii, Nepálu, ArunáčalpradéšiKurzy vyučované na FFUK


Klasická tibetština I-III


Četba tibetských textů


Buddhismus


Dějiny Tibetu


Tibetská literatura


Tibetské kulturní reálie (s geše Nyimou)


Úvod do studia


Božstva a posvátná místa centrální Asie (s dr. Zikmundovou a dr. Oberfalzerovou)


Šamanské tradice (s dr. Zikmundovou a dr. Oberfalzerovou)


Účast na konferencích a přednášky v zahraničí (posledních 5 let)


Kurz Religion and Politics among Uygurs and Tibetans During the Yuan Period, duben 2012, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde Vídeň, Rakousko, 12 hodin.


Konference Tibet is Burning: Self-immolations in Tibet, 14-15. května 2012, Paříž, příspěvek The Kirti monastery in Ngaba: Its history and recent situation, École Pratique des Haute Études - INALCO.


Přednáška Současná krize ve východním Tibetu na semináři pořádaném Ministerstvem vnitra ČR, listopad 2012.


Konference Bön at the Peripheries, 28. února 2013, Universität Wien-Museum für Volkerkunde, příspěvek 11th-12th Century Semi-Historical Bönpo Masters from Amdo.


Veřejná přednáška organizovaná Nadací Lecha Walesy a Varšavskou univerzitou Contemporary situation in Eastern Tibet (13. 3. 2013); zvaná přednáška na Varšavské univerzitě The Tibetan Cult of Local Deities (14. 3. 2013), Varšava.


Zvaná přednáška Tibetan rituals of weather-making through Tsongkhapa na École Pratique des Haute Études, 5.4. 2013, Paříž.


Účast na konferenci Centrální Asie jako prostor pro mezioborovou spolupráci pořádané Ústavem jižní a centrální Asie spolu s Ústavem Dálného Východu a Ústavem pro archeologii FF UK, příspěvek Tibetské ochranné rituály a přivolávání deště skrze Tsongkhapu, 11. 4. 2013, Praha. 


Účast na konferenci IATS (13th Seminar of International Association for Tibetan Studies), příspěvek Weather-changing rituals through Tsongkhapa, 21.-27. 7. 2013, Ulánbátar, Mongolsko.


Zvaná přednáška The White Vulture Rock (Brag dkar bya rgod) and Kyangphag (sKyang ’phags) of Thewo (The bo), Amdo, Humboldtova univerzita, Berlín, 13.11. 2013.


Účast na konferenci Historie a fikce pořádané Ústavem Dálného východu, příspěvek Démonický tabák v Tibetu, 9.12.2013, FF UK v Praze


Účast a organizace mezinárodní konference Indigenous Elements in Tibetan Religions, příspěvek Notes on Evolution of g.yang ‘gugs (“Summoning of Well-Being”) Ritual, UP Olomouc, 15.2. 2014.


Zvaná přednáška Současná situace v Tibetu, 12.3.2014, Univerzita Pardubice


Účast na konferenci Wordly Protectors in Tibetan Religions, příspěvek Worldly rituals through Tsongkhapa, 4.6. 2014, Oxford University, Wolfson College, Oxford.


Workshop: Dynamics of Change: Agents, mechanisms and economics of transformation in Amdo, P.R.China, 13. – 15. 12. 2014, Humboldt University, Berlin, příspěvek: Old murals near Dan tig monastery in Amdo.


Workshop Tibetan Borderlands, příspěvek Notes on the cult of the local deities in Amdo, organizátor workshopu, Palackého univerzita v Olomouci, 28, 2, 2015.


Zvaná přednáška Současná situace v Tibetu, 17. 5. 2015, Univerzita Pardubice.


Zvaná přednáška An improbable Tibetan ritual: bsang purification by fox (wa bsang), 2. dubna 2015, CRCAO, Collège de France.


Semestrální kurz The cult of deities in Central Asia (part I – Tibet). Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien, Austria, 16 hodin., 4.-8. květen 2015.


Workshop Memories of Kings: Kingship in the Religious Imaginings of Asia, příspěvek Memories of Kingship in the Post-imperial Chronicle of Bon, Mnichov, 22.-23. května 2015.


Konference China International Conference of Shang Shung Culture Studies, příspěvek Ritual of purification by burning fox (wa bsang), 18-20. 9. 2015, Peking, ČLR.


Konference Bonpo manuscript Culture: Towards a Definition of an Emerging Field, The Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg, 11.-12. 3. 2016, příspěvek The Nyen Collection (Gnyan ‘bum): three versions of an anthology of Tibetan myths on Nyen.


Director d’études invité, École Pratique des Hautes Études, Paříž, 1 měsíc: květen 2016, cyklus přednášek na téma: Sources pour les rituels de purification et le culte des divinités locales au Tibet.


Konference 14th Seminar of International Association for Tibetan Studies, 19.-25. 6., Bergen, Norsko, příspěvek Animal offerings in Nyen Collection (Gnyan ‘bum).


Konference International conference on Bon, 29.6.-1.7. 2016, příspěvek Fox Fumigation (Wa bsang), Blou, Shenten Dargyeling, Francie.


Konference 10th Conference on Asian Studies: Connecting the Old with the New, 4. 11. 2016, keynote speech: Fierce Natural Environment Echoing from the Past of Tibet: The Case of Nyen Beings.


Konference ARN (Amdo Research Network), spoluorganizace a účast, Praha 29.-31. 1. 2017, příspěvek Sadak Collection (Sa bdag 'bum): a Bönpo Compendium on 'Lords of Eearth'.


Workshop Bonpo Manuscript Culture: Towards a Definition of an Emerging Field (Part 2), The Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg, 10.-11. 3. 2017, příspěvek The Tibetan Nyen Collection: Three versions of a myth of the fine for killing the Nyen.


International Buddhist Conference on Buddhism in 21st Century, organized by Ministry of Culture, Government of India, Nava Nalanda Mahavihara, 17.-19. 3. 2017, příspěvek Buddhist and pre-Buddhist attitudes towards animals in Tibet.


Zvaná přednáška: Burning the incestuos fox: a Tibetan smoke-purification ritual (wa bsang). 21. 6. 2017, Central Asian Seminar, Department of Asian and African Studies, Humboldt Universität zu Berlin.


Publikace


Knihy


2002      s M. Slobodníkem, Labrang: tibetský buddhistický kláštor v socialistickej Číne; dokumenty a svedectvá. Lungta, Bratislava, ISBN 80-968860-0-2


2012   The Tibetan Version of The Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife. Triton - Faculty of Arts, Charles University, Prague, 319 pp., ISBN 978-80-7387-584-8.


Skripta


2013   Archaické tibetská literatura (7.-10. stol.). Masarykova univerzita, Brno, 166 str., ISBN 978-80-210-6358-7.


2014 Tibetské představy o zásvětí. Masarykova univerzita, Brno, 118 str. ISBN 978-80-210-7069-1.


Edice


Mongolo-Tibetica Pragensia ‘08. Vol. 1/2. Special Issue: Mediums and Shamans in Central Asia. Edited by D. Berounský. Charles University and Triton, Praha, ISSN 1803-5647.


Mongolo-Tibetica ’14, vol. 7/2. Special Issue: Indigenous Elements in Tibetan Religions. Edited by D. Berounsky. Faculty of Arts, Charles University – Triton, Prague, ISSN 1803-5647.


Tibetan Margins. Special issue of Archiv Orientální, vol. 83 (2016), No. 3, guest edited by Daniel Berounský and Jarmila Ptáčková. Orientální ústav AV, Praha.


Časopisecké odborné


2001      s L. Bělkou, Burjatský buddhistický obřad “Předložení tisíce ofěr” u stúpy Dašigomon. In: Religio 1/ 2001, str. 25-50, ISSN 1210-3640


2001      “Příchod k útočišti” jako vyznání víry tibetského buddhismu. Religio 2/ 2001, str. 157-180, ISSN 1210-3640


2001      s M. Slobodníkem Uctívání hor v amdoských vesnicích Gängja. In: Hieron 6, str. 3-14, ISBN 80-89058-11-6.


2003      s M. Slobodníkem, The Noble Mountaineer: An Account of la btsas Festival in Gengya Villages in Amdo. In: Archiv Orientální, Volume 71, Number 3, August 2003, str. 263-284, ISSN 0044-8699.


2003      Poněkud ozbrojení strážci “dalha” aneb jak v Tibetu vítězí bohové. In: Studia Orientalia Slovaca 2/2003, str. 101–132; ISSN 1336-3786


2004      The Wind Horse Galloping: On a Tibetan Symbol Connected with Nature. In: Vacek, J, ed., Pandanus’ 04, Signeta, Praha, str. 185-203, ISBN 80-903325-1-X.


2004      Abundance in a whirpool of symbolic contexts: Notes on Tibetan g.yang ‘gugs and Buryat dalga rituals.  In: Vacek, J., Oberfalzerová, A., eds., Mongolica Pragensia ’04, Triton, Praha, str. 167-193, ISBN 80-7254-606-6.


2005      s L. Sklenkou Tibetan Tsha-tsha. In: Annals of Náprstek Museum, 26/2005, str. 59-72, ISSN 0231-844X.


2005      The Tigress and the Goddess;The Tibetan Sacred Place Tagtshang Lhamo. In: Vacek, J., ed., Pandanus ’05, Signeta, Praha, str. 135-188, ISBN 80-903325-2-8.


2005      Thirtheen Northern Lords of Khori Buryats in Tibetan Ritual Texts of Aga Monastery. In: Vacek, J., Oberfalzerová, A., eds., Mongolica Pragensia ’05, Triton, Praha, str. 123-170, ISBN 80-7254-754-2.


2005      Nepolapený obřad. Pohřební rituál Učitele Šenraba Miwo v tibetském bönu. In: Kováč. M., Kovácz A., Podolinská T, eds., Cesty na druhý svet; Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, edice CERES, Chronos, Bratislava, str. 54-68, ISBN 80-89027-15-6.


2006      Dondub Gjälova bolestná hledání nové tibetské poezie. In: Nový Orient, ročník 61, 2006/4, str. 41-44, ISSN 0029-5302.


2006      Tibetská sádhana osobního božstva Vadžrabhairavy. In: Studia Orientalia Slovaca vol. V/2006, str. 115-137, ISSN 1336-3786.


2006      Tělo jako vězení božstev v tradici tibetského lidového náboženství. In: Doležalová, I.; Hamar, E.; Bělka, L., eds., Náboženství a tělo, Masarykova univerzita, Brno, str. 197-205, ISBN 80-89027-15-16


2006      Tibetan ritual texts concerning the local deities of the Buryat Aga Autonomous Region, Part I. In: Vacek, J.; Oberfalzerová, A., eds., Mongolica Pragensia ´06, Triton, Praha, str. 191-240, ISBN 80-7254-920-0.


2007      Vrány rozsévající děs a červi s železnou tlamičkou. Pekla v tibetském textu abhidharmy (Crows disseminating dread and worms with iron mouths. Hells in Tibetan text of abhidharma). In: Religio, 1/2007, pp. 109-124, ISSN 1210-3640.


2007      Lapsed Buddhists, evil tobacco and opening of the Bon pilgrimage place of Dmu ri in the Thewo region of Amdo. In: Pandanus´07, edited by J. Vacek, pp. 165-234, ISSN 1802-7997.


2007      Tibetan ritual texts concerning the local deities of the Buryat Aga Autonomous Region, Part II. In: Mongolo-Tibetica Pragensia ´07, Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Triton, Praha, str. 131–176; ISSN 1802-7989.


2007      Iconography and Texts of the Tibetan Five Protecting Deities. In: Filosofija, religija i kul’tura stran vostoka: Matěrijaly naučnoj konferencii. Izdatělstvo Sankt-Petěrburgskogo univesitěta, Skt. Petěrburg, str. 331-340, ISBN 978-5-288-04523-3.


2008      Powerful Hero (Dpa’ rtsal): Protective Deity from the 19th century Amdo and his mediums. In: Mongolo-Tibetica Pragensia. Vol. 1/2. Special Issue: Mediums and Shamans in Central Asia. Edited by D. Berounský. Charles University and Triton, Praha, str. 67–115, ISSN 1803-5647.


2009      “Soul of Enemy“ and warrior deities (dgra bla): Two Tibetan myths on primordial battle. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’09, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 2/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2009, pp. 19–57; ISSN 1803-5647.


2009      Mountain Cult in North-Eastern Tibet and its Relation to the Buddhist Reincarnated Masters. In: Gacek, T; Pstrusiṅska, J., eds., Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 31-41, ISBN 978-1-4438-1248-1.


2010      Entering dead bodies and the miraculous power of the Tibetan Kings: The landmark of Karma Pakshi’s reincarnation in Tibet. Part I. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’10, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 3/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2010, pp. 7–33; ISSN 1803-5647.


2010      Opice a démon theurang: tibetské mýty a ochranné obrázky z Amda. In: Olivová, L. a kolektiv, Zvířecí mýty a mytická zvířata, Academia, Praha, str. 28-47, ISBN 978-80-200-1815-1.


2011   Entering dead bodies and the miraculous power of the Kings: The landmark of Karma Pakshi's reincarnation in Tibet. Part II. Mongolo-Tibetica Pragensia '11, Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Vol. 4/2. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2011, pp. 7–29; ISSN 1803-5647.


2012   Kīrti monastery of Ngawa: Its history and recent situation. In: Revue d'Etudes Tibétaines, No. 25, pp. 65–80 (http://www.digitalhimalaya.com/collections/journals/ret/), ISSN 1768-2959.


2012   The murdered king protecting fields: A Tibetan deity-medium from the Bonpo village in Amdo. In: Mongolo-Tibetica Pragensia '12, Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Vol. 5/2. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2012 ; ISSN 1803-5647.


2013   Tibetský text Sútry o deseti králích ze sbírek Národní galerie v Praze. In: Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1/2013, Orientalia Pragensia XIX, Karlova Univerzita v Praze, Karolinum, pp. 63-71. ISBN 978-80-246-2118-0; ISSN 0567-8269.


2013   Bon religion in 11th-12th century Amdo: A case of Kyangphag Mula Drungmu (sKyang ’phags mu la drung mu). In: Asiatische Studien/ Etudes Asiatiques, 2013/1, Bern, ISSN 0004-4717, str. 783-808.


 2013 Demonic tobacco in Tibet. In: Mongolo-Tibetica Pragensia '13, Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture. Vol. 6/2. Edited by Alena Oberfalzerová and Daniel Berounský. Charles University and Triton, Praha 2013 ; ISSN 1803-5647, str. 7-34


2014  Tibetská tabáková historie. In: Labus, D. – Löwensteinová, M., eds., Tradice a proměny: Mýtus, historie a fikce v Asii. FF UK in Prague, Varia series, pp. 65-90; ISBN 978-80-7308-515-5.


2014  Tibetan myths on “good fortune“ (phya) and “well-being“ (g.yang). In: Berounský, Daniel, ed., Mongolo-Tibetica ’14, vol. 7/2, Faculty of Arts – Triton, Prague, pp. 55-77, ISSN 1803-5647.


2014  Tibetan “Magical Rituals“ (las sna tsogs) from the Power of Tsongkhapa. In: Vitali, Roberto, ed., Trails of Tibetan Tradition. Papers for Elliot Sperling. Amnye Machen Institute, Dharamsala, pp. 95-111, ISBN 978-81-86227-72-5.


2015 A Dialoge between the Priest and the Deer. In: Havnevik, Hanna - Ramble, Charles, eds., From Bhakti to Bon: Festschrift for Per Kværne. The Institute for Comparative Research in Human Culture. Oslo: Novus Press, str. 97-112, ISBN 978-82-7099-817-3.


2016 Bird Offerings in the Old Tibetan Myths of the Nyen Collection (Gnyan 'bum). Archiv orientální, vol 83, No. 3, special issue Tibetan Margins, guest edited by Daniel Berounsky and Jarmila Ptackova, Oriental Institute, Prague, str. 527-559, ISSN 0044-8699.


2017 The Nyen Collection (Gnyan 'bum) and Shenrab Miwo of Nam. In Mapping Amdo: Dynamics of Change, edited by Jarmila Ptáčková and Adrian Zenz, Archiv Orientalni: Supplementa X, Oriental Institute, Prague, str. 211-253, ISBN 978-80-85425-66-6.


Populární texty, překlady


1995      s V. Zikmundovou, Bidija Dandaron. In: Revolver Revue 28: 321-325.


2000      s L. Bělkou L. a J. Štreitem , Na konci světa. Volary 2000 (část Kižinga: str. 6-24), ISBN 80-902707-3-5.


2002      Král Straka (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy 16/2002: 20, ISSN 1212-4354.


2002      Zaječí pysk (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy 15/2002: 20, ISSN 1212-4354.


2002      Starej Sipleb (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy 17/2002: 20-21, ISSN 1212-4354.


2002      Šlachík a Sádlinka (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy 18/2002: 20, ISSN 1212-4354.


2003      Oklamaný Dugu Dogdog (překlad tibetského lidového vyprávění), In: Tibetské listy 21/2003: 20, ISSN 1212-4354.


2003      Toulavá mrtvola (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy 22/2003: 20, ISSN 1212-4354.


2004      Bramborsrýží je tu! (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy č. 24, ISSN 1212-4354.


2004      Vyvstání černohlavých človíčků (překlad tibetského mýtu). In: Tibetské listy č. 26, ISSN 1212-4354.


2004      Zaječí pysk (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Kolmaš, J., Suma tibetského písemnictví. Argo, Praha, str. 323-4, IBSN 80-7203-592-4.


2005      Kočičí máma a syn (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Tibetské listy č.29-30, ISSN 1212-4354, str.28.


2005      Buddhismus; Univerzální náboženství Asie. (Skripta pro Univerzitu třetího věku), VPC,  Brno.


2006      s L. Sklenkou, Tibetská mandala z Ladaku. Lungta, Praha (brožura k příležitosti sypání mandaly Guhjasamádži v Praze).


2007      Dva příběhy o hudbě. In: Tibetské listy č. 33, 2007, str. 21-24, ISSN 1212-4354.


2008      Buddha Šákjamuni v tradici tibetského bönu. In: Tibetské listy č. 34, 2008, str. 17-21, ISSN 1212-4354.


2009      Buddhismus; In: kolektiv autorů, Náboženství světa. (Skripta pro Univerzitu třetího věku), Masarykova Univerzita, Brno, str. 18-22, ISBN 978-80-210-4961-1.


2011      Původ tibetského krále podle kroniky bönu. In: Tibetské listy, č. 39, jaro 2011, str. 12-15.  ISSN 1212-4354.Recenze


Bělka, Luboš, Tibetský buddhismus v Burjatsku. In: Religio 1/2002, Brno 2002, str. 129-131, ISSN 1210-3640.


Bareja-Starzyńska, Agata and Marek Mejor, Kalasyczny język tibetański. Warszava: Dialog, 2002. In: Archiv Orientální, vol. 74 (2006), str. 250-1, ISSN 0044-8699.


Victoria Sujata. Tibetan Songs of Realization: Echoes From a Seventeenth-Century Scholar and Siddha in Amdo. In: Archív Orientální, vol. 76  (2008), str. 428-431, ISSN 0044-8699.


Eposito, Monika, ed., Images of Tibet in the 19th and 20th centuries. Études thématiques 22, II vol., École française d’Extrême-Orient, Paris 2008, 856 pp.; 100EUR; ISBN 978-2-85539-659-0 In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’10, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture, Vol. 3/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2010, pp. 183–187; ISSN 1803-5647.


Goldstein, Melvyn C., Jiao Ben, Lhudrup Tanzen, On the Cultural Revolution in Tibet: The Nyemo Incident in 1969. University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London, 2009, 236 pp., ISBN 978-0-520-25682-8. In: Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines [On-line], 40 | 2009: http://emscat.revues.org/index1534.html, ISSN elektronické 2101-0013.


Mejor, Marek; Helman-Waźny, Agnieszka; Chashab, Thubten Kunga, A Preliminary Report on the Wanli Kanjur Kept in the Jagiellonian Library, Kraków. Studia Buddhica 1. Research Centre of Buddhist Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, Warsaw 2010, 213 pp.; Price not specified; ISBN 978-83-903229-3-3, In: Mongolo-Tibetica Pragensia '11, Vol. 4/2. Edited by Jaroslav Vacek and Alena Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2011, pp. 7–29; ISSN 1803-5647, pp. 141-144.


Buffetrille, Katia (ed.), Revisiting Rituals in a Changing Tibetan World. Brill’s Tibetan Studies Library, vol. 31, Brill, Leiden-Boston 2012, 386 pp.; ISBN 978-90-04-23217-4. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’12. Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 5/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2012, pp. 119–124; ISSN 1803-5647


Scherrer-Schaub, Cristina, ed., 2012, Old Tibetan Studies: Dedicated to the Memory of R. E. Emmerick. Brill, Leiden-Boston, 254 pp., ISBN 978–90–04–15517–6, price 101€–review by Daniel Berounský, Mongolo-Tibetica Pragensia’13, ISSN 1803-5647.


Granty


Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2001): terénní výzkum tibetských rituálů v severní Indii.


Central European University- Curriculum Resource Center (2003): kurz “Historie tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii 20. století” pořádaný paralelně na FF UK v Praze,  MU v Brně a UK v Bratislavě ve spolupráci s Doc. PhDr. Lubošem Bělkou, Csc. (MU Brno) a Mgr. Martinem Slobodníkem (UK Bratislava).


Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (2003-4): účast na projektu “Náboženská politika Čínské lidové republiky vůči tibetskému buddhismu: komparativní analýza”.


“Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund” (2003): pobyt v severní Indii věnovaný práci na doktorské disertaci.


Grantová agentura České republiky (2005-2007), spoluřešitelem grantu Obraz a text v buddhismu: tibetská a mongolská ikonografie, grant číslo 401/05/2744.


Podíl na výzkumu v rámci Výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (2005-2009/2011 č. MSM 0021620825) Řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc, řešitel za seminář mongolistiky: Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (Indologický ústav FF UK)


Grantová agentura České republiky č.401/08/0762 (2008-2010), řešitelem grantu  „Božstva tibetských náboženství: religionistický přístup“.


Grantová agentura České republiky, c. 17-01246S (2017-2019), řešitel grantu Sbírka o ňen (Gnyan 'bum) staré tibetské rituální a literární tradice.