FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaAktualityDušan Deák: Reprezentace sultána z Bídaru v maráthských hagiografických dílech (duben 2015)

Dušan Deák: Reprezentace sultána z Bídaru v maráthských hagiografických dílech


V pátek 17.4.2015 ve 12:30


se v učebně C 427 koná přednáška Dušana Deáka na témaKrál se stal služebníkem bráhmanů. Odteď bude království prosperovat!


Reprezentace sultána z Bídaru v maráthských hagiografických dílech.


Anotace:


Hagiografická díla v maráthštině jsou depozitářem příběhů o světcích z oblastí dnešního indického svazového státu Maháráštra. Hagiografie však kromě bohatého narativního materiálu nabízejí i možnost historické interpretace. Dušan Deák z Katedry srovnávací religionistiky FF UK v Bratislavě se v přednášce pokusí vysvětlit, co vedlo maráthské hagiografy ze 16. až 19. století k tomu, aby poselství světců tlumočili s pomocí postavy sultána z dakšinského Bídaru a jak se ve zvolené narativní strategii odráží historicky dokumentovatelná minulost středověké i novověké Indie.