FF UK Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Filozofická fakulta

ÚJCAIndologie a indonésistikaUchazečDoporučená literatura pro indonesistiku

Doporučená literatura pro indonesistiku


Tento seznam doporučené literatury má sloužit jako vodítko pro případné zájemce o studium indonesistiky i Indonésii jako takovou.


Seznam přečtené literatury předkládá uchazeč u přijímacích zkoušek a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indonésie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.Popularizační a odborná literatura o Indonésii (výběr):


Baum, J., Zlato na Nové Guineji, Orbis, Praha 1954.


Biebl, K., Cesta na Jávu, Labyrint, Praha 2001.


Budiman, M., Contemporary funeral Rituals of Sa´dan Toraja: From Aluk Todolo to “New” Religions, Karolinum, Praha 2013.


Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M., Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem, Metafora, Praha 2007.


Diensbier, J., Noc začala ve tři ráno, Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1967.


Dubovská, Z., Šťovíček, V., Šťovíčková, E., Antologie moderní indonéské literatury, Nový Orient, zvláštní číslo/1996.


Dubovská, Z., Petrů, T., Zbořil, Z., Dějiny Indonésie, Lidové noviny, Praha 2005.


Dubovská, Z., Indonéština, Dar Ibn Rushd, Praha 1998.


Dubovská, Z., Úvod do javánštiny, Academia, Praha 1975.


Durdík, P., Pět let na Sumatře, Kruh, Hradec Králové 1978.


Forman, B., Borobudur: kamenná legenda buddhismu, Aventinum, Praha 2004.


Geertz, C., Interpretace kultur, SLON, Praha 2000.


Genzor, J., Jazyky světa. Historie a současnost Lingea 2015.


Hanzelka, J., Zikmund, M., Švaříček, R., Past na rovníku – Tajemná Indonésie 1., Livingstone, Brno 2008.


Heroldová, H., Jitřenka pluje na východ: deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S. Aurora do Malajsie, Indonésie, Číny a Japonska z let 1886-1888, Mare-Czech, Praha 2008.


Kalvodová, D., Divadelné kultúry východu, Tatran, Bratislava 1987.


Klégr, A., Světem jazyků. Albatros, Praha 1989.


Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1993.


Kung, H., Stietencron, H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.


Marková, D., (red.), Náboženství v asijských společnostech: tradice a součastnost, OÚ AV ČR, Praha 1996.


Mrázek, R., Jihovýchodní Asie ve světové politice 1900 – 1975, Svoboda, Praha 1980.


Nožina, M., Koza, která žere hady: výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu, Jota, Brno 2006.


Olša, J., Česko-indonéský slovník, Leda, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, Leda, Praha 2010.


Olša, J., Sultán a král kobra. Malajské báje a pověsti. Talpress, Praha 2011.


Olša, J., Závistivý lidojed a pták-nepták, Argo, Praha 2008.


Oplt, M., Hledání Indonésie, Panorama, Praha 1989.


Oplt, M., Návraty na Bali, Panorama, Praha 1985.


Pflegerová Narendra, M., Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009.


Petrů, T., Indonésie, In: Piknerová, Linda; Šanc, David a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha: Dokořán, str. 147-173


Petrů, T., Jihovýchodní Asie. In: Cabada, L., Ženíšek, D. Panregiony v 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, 178-213 (dostupné jakožto Jihovýchodní Asie jakožto svébytný region na https://www.academia.edu/7502931/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Asie_jako%C5%BEto_sv%C3%A9bytn%C3%BD_region)


Petrů, T., Sdružení národů jihovýchodní Asie. In: Romancov, Michael. Mezinárodní organizace. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 123-158


Pospíšilová, D. (ed.), Jezberová, A., Hladká, I., Nias. Ostrov předků a mýtů (The Island of Ancestors and Myths). Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu (Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum), Prague. Praha, Národní muzeum. CD-ROOM, 2008.


Preinhaelterová, H., Hinduista od zrození do zrození, Vyšehrad, Praha 1997.


Vavroušková, S. (ed.), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005.


Werner, K., Náboženské tradice Asie. Masarykova univerzita, Brno 2002.


Zbořil, Z. Dějiny Malajsie, NLN, Praha 2009.Překlady:


Ayu Utami, Saman, př. L. Havránek, Dybbuk, Praha 2007.


Drahokamy v trávě: Indonéské milostné pantuny, př. M. Oplt, SNKLU, Praha 1963.


Indonéské lidové pohádky, př. Z. Dubovská, Odeon, Praha 1966.


Multatuli, Max Havelaar, neboli, Kávová burza nizozemské obchodní společnosti, př. M. Drápal, Svoboda, Praha 1974.


Nevěsta z mušle: mýty a legendy Indonésie, př. P. Czeczotka, Argo, Praha 2009.


P. A. Toer, Na břehu řeky Bekasi, př. M. Oplt, Naše vojsko, Praha 1962.


Stvoření Ranga Dunga: pohádky a příběhy lovců lebek z Bornea, př. B. M. Remešová, Argo, Praha 2003.


Tygr! Tygr! -- Moderní povídky z Indonésie, př. J. Olša, Gutenberg, Praha 2007.


Disertační práce:


Budiman, M., Nejvýznamnější toradžské riuály a jejich dnešní podoba, 2008.


Petrů, T., Jago a preman - kontroverzní hrdinové indonéské historie, 2008.


Pflegerová Narendra, M., Kultura Minangkabau v zrcadle divadelních her randai, 2008.

Pokorný, O., Georgius Josephus Camel a jeho dílo: Jezuitská bohemika etnobotanické povahy v oblasti JV Asie v 17. - 18. Století, 2012.

Remešová, B., Ženské a mužské role u kmene Iban na Kalimantanu, 2007.