Oborová knihovna Mongolistiky a Tibetanistiky

Otevírací doba knihovny:

po domluvě s knihovníkem (martin.hanker@ff.cuni.cz, jonas.vlasak@ff.cuni.cz)

Vracení výpůjček:

Knihy můžete vracet buď po předchozí domluvě vhodného termínu do rukou jednoho z našich knihovníků, nebo případně do knihovny semináře Indologie (v otevírací době). Na chodbě před místností 427 naleznete také Bibliobox, který je pro tyto účely vhodný.

Půjčování knih:

Aktuálně pracujeme na začlenění knižního fondu do Centrálního katalogu, a proto je již množství našich záznamů k dispozici také v on-line katalogu FF UK. Jedná se zejména o literaturu v evropských jazycích.

Publikace v asijských jazicích máme zatím všechny v našem místním seznamu a jejich začlenění do on-line katalogu je naší aktuální prioritou. Z důvodu možné výuky v prostorách knihovny doporučujeme jejím návštěvníkům nejprve najít žádanou knihu v našem lokálním přírůstkovém seznamu, její signaturu zaslat e-mailem na adresy knihovníků (martin.hanker@ff.cuni.cz, jonas.vlasak@ff.cuni.cz), a poté si s nimi domluvit vhodný termín vyzvednutí připravené knihy. Volný výběr po dohodě také možný.

Prodlužování výpůjček si každý čtenář může snadno vyřídit sám ve svém profilu na webu Centrálního katalogu.

Při nedodržení výpůjční lhůty knihovna vybírá poplatky dle platného výpůjčního řádu pro knihovny FF UK. Tyto poplatky jsou splatné pouze v Knihovně Jana Palacha na hlavní budově FF, případně je možnost zaplatit i online. Výpočet pokut probíhá dle otevírací doby knihovny semináře Indologie.

Oborová knihovna Mongolistiky a Tibetanistiky FF UK upozorňuje své uživatele na povinnost včas vracet vypůjčené knihy.

Fond knihovny

 • dostupné absenčně:
  • odborná mongolistická a tibetanistická literatura v evropských i orientálních jazycích
  • mongolská knižní produkce v cyrilici od 50. let 20. století
  • tibetské knihy tištěné především v posledních 20 letech
  • zlomkovitě odborné publikace z Vnitřního Mongolska z posledních 20 let
 • pouze k prezenčnímu studiu:
  • odborná periodika z oblasti centrálněasijských studií (Inner Asia, Central Asiatic Journal, Études mongoles et sibériennes)
  • závěrečné práce oboru mongolistika a tibetanistika
  • široká škála slovníků a jazykových příruček mongolštiny a tibetštiny

Kudy k nám?

Úvod > Knihovna > Oborová knihovna Mongolistiky a Tibetanistiky