pro mongolisty

Cestopisy

Huc, É. R.; Gabet, J., 2002, Putování Tibetem l.p. 1845–1846, přeložil Václav Durych, Argo, Praha (cesty Huca a Gabeta, s předmluvou a poznámkami Josefa Kolmaše)

Gombožab, C. C., 1987, Cesta k posvátným místům Tibet, Vyšehrad, Praha

Překladová literatura

Náboženství

Conze, E., 1997. Stručné dějiny buddhismu. Jota, Brno

Dějiny

Sieroszewski, W., 1900, Dwanaście lat w kraju Jakutow (Twelve years in the land of Yakuts).
Nakł. F. Karpińskiego, Varšava, pP. 366–367.

Úvod > Studium > Doporučená literatura > pro mongolisty