Indologie

Obor se v tomto akademickém roce neotevírá.

Bc. studium (3 roky)

Profil absolventa

 • Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.
 • Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.
 • Základní vhled do náboženství dané oblasti.
 • Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • test ze světového jazyka – angličtiny
  • motivace ke studiu oboru a diskuse o odborné i popularizační literatuře týkající se Indie, kterou si uchazeč přečetl
  • indické reálie (kulturní historické a geografické)
  • obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky a je nezbytný, pokud jej uchazeč nepředloží, automaticky ztrácí značný počet bodů!
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura

Seznam přečtené literatury (naleznete zde) předkládá uchazeč u přijímacích zkoušek a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.

Doporučujeme i překlady mezinárodně oceňovaných děl indických autorů píšících anglicky. Za pozornost také stojí četné články v časopise Nový Orient (vydává OÚ AV ČR).

Prezentace bakalářského studia hindštiny ke stažení zde.

nMgr. studium (2 roky)

Indologie 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

přijímací zkouška: jednokolová (ústní):

 • debata nad tezemi bakalářské práce
 • znalost studovaného indického jazyka
 • motivace ke studiu

další požadavky: žádné

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Úvod > Uchazeč > Indologie