Tibetanistika

Obor se v tomto akademickém roce neotevírá.

Bc. studium (3 roky), jednooborové i dvouoborové

Profil absolventa

 • Znalost hovorového jazyka na úrovni běžné konverzace.
 • Základní znalost literárního jazyka umožňující četbu jednodušších textů.
 • Základní vhled do náboženství dané oblasti.
 • Základní faktografické a terminologické znalosti z oblasti historie a literatury dané oblasti.

Průběh přijímacího řízení

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • předměty přijímací zkoušky:
  • motivační pohovor
  • kulturně-historické reálie oblasti
  • obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
  • jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)
  • další požadavky ke zkoušce:
 • seznam četby k oboru: předkládá se u zkoušky
 • možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura v češtině (příklady)

 • Brauen Martin (1998), Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu. Praha: Volvox Globator.
 • Conze Edward (1997), Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota.
 • Cybikov Gombodžab C. (1987), Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. Praha: Vyšehrad.
 • Kolmaš Josef (1995), Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh.
 • Kapstein, M. (2011), Dějiny Tibetu. Praha: Grada.
 • Kolmaš, J., překl. (1993), Nangsa Öbum. Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. Praha: Unitaria.
 • Powers, J. (2007), Úvod do tibetského buddhismu. Praha: Beta.
 • Sakja-pandita (1984), Pokladnice moudrých rčení. Odeon, Praha (1988 – 2. vydání, přel. J. Kolmaš).
 • Sönam Gjalcchän (2009), Zrcadlo králů. Praha: Vyšehrad (překlad J. Kolmaše).
 • Slobodník, M., (2007), Mao a Buddha: Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číně. Bratislava: Chronos
 • Williams, P. (2011), Buddhistické myšlení. Praha: ExOriente.
 • Žagabpa, C. W. D. (2000), Dějiny Tibetu. Praha: NLN.

nMgr. studium (2 roky) jednooborové i dvouoborové

Profil absolventa

Absolvent je schopen kritické a samostatné práce s tibetskými prameny, je schopný komunikovat v tibetštině. Má povědomí o současných otázkách diskutovaných v rámci světové tibetanistiky.

Průběh přijímacího řízení

Předpokladem je schopnost základní komunikace v tibetštině a porozumění jednodušším textům psaným v literární tibetštině. Od uchazečů se také vyžaduje základní znalost tibetské historie a kultury.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru (částečně v tibetštině) a překladu krátkého tibetského textu s použitím slovníku.

Doporučená literatura (příklady)

 • Goldstein M. C. (1989), A History of Modern Tibet, 1913-1951. The Demise of the Lamaist State. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Haarh Erik (1969), The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.
 • Karmay, Samten G. (1998), The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Book Point.
 • Karmay, Samten G.,transl. (1972), The Treasury of Good Sayings. London: Oxford University Press.
 • Nebesky-Wojkowitz, Réne De (1996), Oracles and Demons of Tibet. Varanasi-Kathmandu: Book Faith India.
 • Roerich, George N. (1996), The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarasidass (první vydání Culcutta 1949).
 • Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.
 • Shakya Tsering (1999), The Dragon in the Land of Snows: A history of modern Tibet since 1947. London: Pimlico.
 • Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University Press.
 • Táranátha (1997) History of Buddhism in India. (překlad Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya). Delhi: Motilal Banarasidass, Delhi (první vzdání Shimla 1970).
 • Tucci G., Heissig W. (1970) Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart: Kohlhammer.
 • Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New York: Dover Publications.

Ph.D. studium

Obecné podmínky a informace naleznete na webu Filozofické fakulty zde a zde. Pro více informací ohledně přijímacího řízení na Tibetanistiku či domluvení si osobního setkání kontaktujte doc. Daniela Berounského, Ph.D. (e-mail: Daniel.Berounsky@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Uchazeč > Tibetanistika