Anna Sehnalová

PhDr. Anna Sehnalová, M.Phil.

Anna Sehnalová studuje doktorát oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FFUK a Oriental Studies, University of Oxford.

Do Tibetu ji osud zavál poprvé před deseti lety během pátrání po čínských židovských komunitách a studia čínské kultury, a od té doby se již nemůže nevracet. V kulturně tibetských oblastech (Indie, Nepál, Tibet / ČLR) následně strávila několik let a došla k přesvědčení, že bez hor se dá těžko žít.

Na poli tibetanistiky se zabývá především vztahem lidské společnosti k přírodnímu prostředí, vnímáním a reflexí divoké přírody a krajiny tibetskou kulturou a náboženstvím. Věnuje se tradičnímu tibetskému lékařství, botanice a druhové klasifikaci, studiu posvátných míst a božstev krajiny, dále pak tématům (částečně) předbuddhistického náboženství bön a splývání buddhismu s lidovými kulty a představami. Fascinují ji nomádské ústní tradice a uchopování přírodního světa.

V rámci postgraduálního studia se věnuje dvěma projektům: bönistickému léčebnému rituálu mändub (tib. sman sgrub) kláštera Triten Norbutse (Káthmándú, 2012); a studiu kultu a historie posvátné hory Amňe Mačen (tib. a mnyes rma chen, čili Mačen Pomra, tib. rma chen spom ra).

K jejím dalším zájmům patří antropologie, lingvistika, biologie a ekologie.

Vzdělání

(2013-) PGS Historické vědy, obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, FFUK a D.Phil. in Oriental Studies, Faculty of Oriental Studies, Oxford University

(2013) M.Phil. Tibetan and Himalayan Studies, Oxford University

(2011) PhDr. Filologie, obor Hebraistika, FFUK

(2010) Mgr. Filologie, obor Hebraistika, FFUK

Účast na projektech

(2015-) “Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století”, GAUK (č. 269415) (spoluřešitel)

(2014-15) “Tibetský rituál a jeho odraz v lékařské tradici”, VG FFUK (hlavní řešitel)

(2013) “Icons and Innovation in Southwest China’s Religious Texts”, Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford (smluvní spolupráce)

(2012-13) “Text, Art and Performance in Bon Ritual”, Center for Interdisciplinary Research and Documentation of Inner and South Asia Cultural History, University of Vienna (smluvní spolupráce)

Publikace

(Forthcoming) The Bonpo Mendrub (Sman sgrub) Ritual: Medicinal Materiality of a Universal Healing Ceremony”, Journal of the International Association for Bon Reserach (článek přijat)

(2015) „Uvedení do tibetského lékařství I.: Historický nástin a spis Gjüži“, Nový Orient, roč. 70, č. 1, s. 41-48.

(2015) „Inviting Medicine: Mendrub (Sman grub) healing for everyone and everything“, Tibetan and Himalayan Healing: an Anthology for Anthony Aris, Charles Ramble a Ulrike Roesler (eds.), Vajra Books, Kathmandu, s. 633-649.

(2012) “Aškenázští Židé v Šanghaji”, Nový Orient, roč. 67, č. 1, s. 20-23.

(2008) “Perští Židé v Šanghaji”, Nový Orient, roč. 63, č. 1, s. 22-24.

Popularizační publikace a překlady

(2015) “Nepálským Dolpem ke Křišťálové hoře” (spoluautor: J. Kocurek), Lidé a země (článek přijat)

(2013) “Svátek Dračí křišťálové hory” (spoluautor: J. Kocurek), Tibetské listy, 43/44, s. 18-32.

(2012) “Alasitas, svátek miniatur” (spoluautor: J. Kocurek), Lidé a Země, vol. 61, no. 2, 2012, s. 100-108.

(2008) Překlad části básní výstavy izraelské básnířky a výtvarnice Margo Paran Wandering After Little Hints / Putování za drobnými náznaky, 17.1.-22.2.2008, Kulturní centrum Židovského muzea, Praha.

(2008) „Už ani propaganda není, co bývala“, Literární noviny, roč. 19, č. 11, s. 8.

(2008) „Celý Izrael z daru?“, Literární noviny, roč. 19, č. 30, s. 8.

(2008-2011) Články a reportáže týkající se Tibetu, Nepálu, Číny a Izraele, Český rozhlas Leonardo: Cyklus reportáží “Nepál, pozoruhodná země pod Himálajem” (spoluautor: J. Kocurek); Články „Čínský Tibet I,II“, „Čcheng-tu, hlavní město čínské provincie Sečuan“, „Čínské novoroční vystřihovánky“, „Jeruzalém, sporné svaté město“, „Chanuka, židovský svátek světel“, „Nejsmutnější den židovského kalendáře“, „Lag ba-omer: židovský svátek radosti v době smutku“, „Pesach: židovský svátek jara a svobody“, „Purim: nejveselejší svátek židovského roku“, „Safed, město mystiků“.

Aktivní účast na konferencích, zvané přednášky

(23.6.2015) “Nub gling gi bod rig pa’i ’byung ba’i skor” (The Origins of Tibetan Studies), Qinghai University for Minorities, Xining, ČLR

(31.3.2015) “Nub gling bas bod kyi rtsom rig skor la bzung ba’i lta ba” (Tibetan Literature Approached by the West), Minzu University of China, Beijing, ČLR

(14.11.2014) “Tibetan Studies in the West”, Tibet University, Lhasa, ČLR

(4.6.2014) “Amnye Machen as the King of the rma”, workshop Worldly Protectors in Tibetan Religions, Oxford University

(23.3.2014) „Medicinal Mandala: Tibetan Medicine in Ritual“, konference Bodies in Balance, Rubin Museum of Art, New York

(22.7.2013) “The Bonpo sman sgrub ritual”, The 13th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Ulaanbaatar

(6.6.2013) “The Bonpo sman sgrub ritual: Materiality of a Tantric Healing Ceremony”, Oriental Institute, Oxford University

(1.2.2013) “The Bonpo and Buddhist Pilgrimage of the Dragon Crystal Mountain, Dolpo”, Oriental Institute, Oxford University

(4.5.2012) “The Yearly Festival Cycle of the Kathmandu Valley”, Oriental Institute, Oxford University

Studijní a vědeckovýzkumné pobyty, terénní výzkum, stipendia

(2014-15) Roční studijní a badatelská stáž, střední a východní Tibet, Tibet University (Lhasa) a Minzu University of China (Beijing, ČLR)

(2014) Krátký badatelský pobyt, klášter Shenten Dargyeling, Francie (VG FFUK)

(2013-) Tise Foundation Scolarship for D.Phil. in Oriental Studies, Oxford University

(2013) Dvouměsíční badatelský pobyt, východní Tibet, ČLR

(2012) Měsíční badatelský pobyt, klášter Triten Norbutse, Káthmándú, Nepál (Oxford Centre for Buddhist Studies Student Grant, Wolfson College Fieldwork Grant, Oxford University)

(2012) Měsíční badatelský pobyt, Dolpo, Nepál (Tise Foundation, Oriental Faculty Language Study Grant, Wolfson College Fieldwork Grant, Oxford University)

(2010) Krátký badatelský pobyt, Bombaj, Indie

(2009) Krátký badatelský pobyt (účelové stipendium FFUK), Hebrew University, Jerusalem a Tel Aviv University, Izrael

(2008) Šestitýdenní jazyková stáž (stipendium Vlády Izraele), University of Haifa, Izrael

(2006-2007) Roční stáž (stipendium Vlády ČR), Lanzhou University, ČLR

(2005) Krátký badatelský pobyt, Šanghaj, ČLR