Kapitoly ze života Tibeťanů

Cílem grantu FF_VG_2016_70 Kapitoly ze života Tibeťanů (Chapters from Life of Tibetans), vypsaného na r. 2016-2017, bylo umožnit magisterským a doktorským studentům (M. Hanker, P. Jandáček, Z. Mucha a A. Rýznar) terénní výzkum, který byl pro část z nich jejich prvním. Terénní výzkum proběhl v roce 2016 v Dolním Mustangu (v tibetštině Lo; mapa), což je území v distriktu Mustang, provincii č. 4 v Nepálu. Obyvatelé jsou ze značné části mluvčí jednoho z dialektů tibetštiny. Území bylo v minulosti trasou dálkového obchodu i místem ozbrojeného odporu Tibeťanů proti čínskému vlivu. Kromě toho jsou zde unikátní uspořádání vesnické samosprávy a lidového náboženství, které popisoval např. Ch. Ramble, unikátní památky, které zmiňovali např. D. L. Snellgrove a G. Tucci. Významným faktorem bylo i to, odbodný pracovník ÚJCA N. W. Choekhortsang má v oblasti kontakty, protože pochází ze sousedního regionu jménem Dolpo.

Výzkum proběhl od 2. 9. do 12. 10. 2016. Řešitelé nejprve letěli do Káthmándú, po vyřízení formalit pokračovali do Pokhary a po zdržení daném špatným počasím do Jomsomu, kde měli možnost zúčastnit se rituálu prováděného v rámci pohřbu. Poté do vesnice Thini a Syang, kde viděli poměrně známé „poklady“ blízkého kláštera, které donedávna nebyly ukazovány cizincům, nedávno nalezené texty a pevnost. Dále pokračovali do vesnice Lubra, jež patří k místům méně dotčeným modernizací. Zde se mohli zúčastnit výroby amuletů zavěšovaných nad dveře domů a rituálů sloužících pro zajištění prosperity a odvrácení neštěstí prováděných pro jednu z místních rodin. Následně se přesunuli do okolí Muktináthu, kde bydleli v Dzaru v rodině místního lékaře a měli možnost nahrát rozhovor s jeho otcem. Dále pokračovali do Kagbeni a Tiri, kde si prohlédli místní pamětihodnosti a měli možnost nahrát rozhovor s představeným kláštera. Poté se vrátili do vesnice Lubra, kde déle než týden pozorovali jeden z významných rituálů prováděných během roku. Poté se přesunuli zpět do Jomsomu a pokračovali do Pokhary a Káthmándú. V obou městech také navštívili některé místní pamětihodnosti spojené s tibetským buddhismem, knihkupectví apod.

Během výzkumu byla pořízena řada fotografií, videí a zvukových nahrávek. Některé fotografie či postřehy z výzkumu je možné shlédnout na Facebooku. O projektu a terénním výzkumu se také psalo ve fakultním časopise Forum (č. 35 str. 40-41). Kromě realizace terénního výzkumu bylo cílem projektu vytvořit dva výstupy a to článek reflektující terénní výzkum a elektronickou monografii rámcově popisující život Tibeťana od narození do smrti. Článek, který pojednává o ochranných předmětech na tibetských domech byl vydán v Novém Orientu. Je také dostupný na webu academi.edu. Monografie jménem Chapters from Life of Tibetans je rozpracovaná. S ohledem na to, že řešitelé grantu nestihli monografii finalizovat, bylo požádáno o odložení dodání tohoto výstupu do srpna 2018. Po dokončení bude monografie ke stažení zde.

Dále členové našeho týmu řešitelů projektu uspořádali v r. 2017 tři přednášky pro Náprstkovo muzeum (pro anotace přednášek viz: Hledání bájné Šambhaly, Skryté poklady tibetského buddhismu: magické artefakty zlatého věku, Tradiční tibetská architektura a nejstarší stavby ve středním Tibetu).

Aktuálně jsme s kolegy dokončili draft chystané publikace „Chapters from the life of Tibetans“, který je k dispozici k nahlédnutí zde. Do poloviny září budeme přijímat případné připomínky, pak celá práce půjde do sazby. Finální e-book v PDF podobě pak bude k dispozici zdarma ke stažení na tomto webu počínaje říjnem 2018.

Úvod > Věda a výzkum > Projekty a granty > Kapitoly ze života Tibeťanů