Spolupracující instituce

Výsledky naší práce mají pozitivní dopad na kulturní vztahy mezi ČR a cílovými zeměmi. Ohlas naší práce dokládají akademická a státní vyznamenání udělená třem našim pracovníkům, S. Kostićovi (2003), A. Oberfalzerové (2007), J. Vackovi (2010); a také naší bývalé kolegyni Ing. Z. Dubovské (2010). Vládní úřad Indian Council for Cultural Relations rovněž finančně podpořil dvě naše konference a Mongolské velvyslanectví pak darovalo mj. technické vybavení pro terénní výzkum mongolistů.

  • Univerzity v Miláně, Krakově, Varšavě a Calicutu – projekt Pandanus, pravidelné rotující konference – výsledky spolupráce
  • mezinárodní redakční rada našeho časopisu Pandanus

Připravujeme letní školu bengálštiny ve spolupráci s univerzitami v Heidelbergu a ve Varšavě.

Naši učitelé působí v komisích grantových agentur domácích (GAČR) i zahraničních (European Science Foundation) či oponují projekty (FRVŠ).

Pravidelné přednášky hostů ze zahraničí, z Evropy i z našich cílových zemí (např. Indie, Mongolsko, Čína, Kalmycko, Tuva) – viz náš seznam přednášek hostů na úvodní stránce.

Mezi další významné spolupracující instituce patří například:

Orientální ústav Akademie věd České republiky

Náprstkovo muzeum

Institut pro studium strategických regionů (součást FF UK)

Amdo Research Network (součást Humboldtovy univerzity v Berlíně)

International Association for Tibetan Studies

Mongolské velvyslanectví v ČR

Indické velvyslanectví v ČR

Úvod > Věda a výzkum > Spolupracující instituce